Droguesi addiccions


Oferim respostes integrades


Disposem d'una xarxa pròpia de centres especialitzats per a poder proporcionar un recurs específic per a cada moment del procés de rehabilitació.

L’abús de drogues de tota mena, legals i il·legals, i l’addicció a les mateixes són un dels problemes de salut i qualitat de vida evitables més importants de les societats desenvolupades. També cal considerar les addiccions comportamentals, per exemple als jocs d’atzar.

La fundació va néixer precisament en la dècada dels 80 dedicant-se a les drogodependències, havent ampliat des de llavors la seva intervenció a molts altres problemes sanitaris i socials.

Des FSC s’aborden els problemes d’addiccions en tota la seva complexitat. Es consideren doncs tant els elements psicològics com els elements biològics i socials rellevants.

Es treballa amb especial intensitat la interacció entre els trastorns per ús de drogues i altres problemes sanitaris i socials, disposant doncs de centres especialitzats en persones que presenten alhora un problema de drogodependència i un altre, per exemple, de malaltia mental, violència de gènere o exclusió social.

FSC desenvolupa la seva intervenció des de serveis propis o mitjançant la gestió de serveis púiblicos. Així, ha posat en marxa centres i programes propis que cobreixen des de l’atenció ambulatòria, els centres de dia o les comunitats terapèutiques de diferents tipus fins als pisos d’inserció, l’atenció a drogodependents en situació de carrer i altres programes d’inserció laboral i social .

D’altra banda, gestiona sota fórmules de contracte o concert centres i programes públics en diverses comunitats autònomes, entre ells centres ambulatoris de tractament, diversos programes en presons i iniciatives per reduir els danys vinculats al consum de substàncies, per exemple la transmissió del VIH/Sida.

Si els programes terapèutics de la fundació han pogut ajudar al llarg de la seva trajectòria a desenes de milers de persones, els seus programes de prevenció, adreçats a estudiants, joves i famílies s’han beneficiat sens dubte a un nombre molt superior de ciutadans, a més de constatar seva incidència en la sensibilització comunitària.

Projectes i serveis