Participacióen xarxes de treball

FSC posseeix una àmplia experiència i tradició en el treball col·laboratiu amb altres organitzacions nacionals i internacionals, públiques i privades, mercantils i no lucratives. Alhora, manté contactes i relacions amb diferents xarxes i grups d’organitzacions, tant a l’Estat espanyol com a nivell internacional, depenent de les problemàtiques en què intervingui activament.

Algunes de les associacions, confederacions i xarxes més importants en què participa FSC són: