Missió, visiói valors d'FSC


Missió


Contribuir a la promoció de la salut, benestar social i qualitat de vida de les persones en situació d'exclusió social i el seu entorn, mitjançant el desenvolupament de projectes d'intervenció social, prevenció, sensibilització, formació i investigació.


Visió


Ser una entitat de referència en l'atenció de qualitat a les persones en situació de dificultat i exclusió social que contribueix al gaudi dels seus drets socials i la millora de la seva qualitat de vida. FSC té un compromís explícit amb la igualtat d'oportunitats entre homes i dones.


Valors


  1. Compromís

  2. Professionalitat

  3. Col·laboració

  4. Creativitat

  5. Transparència