Ètica i Qualitat


La FSC està compromesa a garantir la sostenibilitat d‟una organització professional, responsable, ètica i amb compromís social.


Disposem d'un  Codi Ètic  comú per a la intervenció social als nostres serveis i projectes que vetlla pel respecte dels drets de les persones dins i fora de l'entitat. A més, per mantenir i millorar la qualitat dels nostres serveis disposem d´una Política de Qualitat per millorar contínuament la qualitat dels serveis que prestem

Codi Ètic

Més informació

Política de Qualitat

Més informació