Ètica i Qualitat


La FSC està compromesa a garantir la sostenibilitat d‟una organització professional, responsable, ètica i amb compromís social.


Als nostres serveis i projectes, comptem amb un Codi Ètic que assegura el respecte als drets de les persones, tant dins com fora de la nostra entitat. I, per mantenir i millorar la qualitat dels nostres serveis, disposem d’una Política de Qualitat que ens permet millorar contínuament la qualitat dels serveis que oferim. A més, la FSC està compromesa en la protecció de tots els nens, les nenes i els adolescents a través de la seva Política de Protecció a la Infància i Adolescència. També, reforça el seu compromís per garantir els mateixos drets i oportunitats de totes les persones, sense importar-ne el gènere, raça, orientació sexual, religió, entre altres aspectes, aplicant polítiques que promouen la Igualtat

Codi Ètic

Més informació

Política de Qualitat

Més informació

Política de la Infància i l'Adolescència

Més informació