Formació peral voluntariat de FSC


Una peça clau de la nostra tasca


Aquest espai destinat a la formació inicial del voluntariat de FSC és possible gràcies al suport del Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030 i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i la Vicepresidència i la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives de la Comunitat Valenciana.

Des de la Fundació Salut i Comunitat (FSC) posem a disposició aquest espai adreçat a totes les persones que recentment s’han incorporat com a voluntàries i també per a totes aquelles que ja estan col·laborant i oferint generosa i desinteressadament el seu temps i entrega als altres a través de els centres i serveis de la Fundació, ia tot l’equip de professionals que les acompanyen i guien en les diferents activitats que desenvolupen.

Si has arribat fins aquest espai és perquè ets un voluntari/a a la Fundació Salut i Comunitat (FSC), i has realitzat els següents passos previs:

  • Facilita les teves dades a la persona responsable del voluntariat a FSC o al centre o servei on t’interessa fer de voluntari/a.
  • Has signat l’acord de voluntariat expressant la voluntat mútua de col·laboració en concepte de voluntari/a adscrit/a a FSC.
  • Has iniciat o vas a iniciar en breu un voluntariat en algun dels centres, serveis o projectes de les àrees d’actuació de FSC.

Si encara no has fet els passos previs posa’t en contacte amb la persona responsable del voluntariat a FSC o del centre o servei corresponent: https://www.fsyc.org/voluntariat/?lang=ca

Presentació, metodologia i dinàmica de la formació

Disposar de les competències necessàries que garanteixin qualitat a les tasques realitzades és un dels drets de les persones voluntàries. Per aquest motiu, des de la  Fundació Salut i Comunitat (FSC)  proposem realitzar una formació inicial a l’voluntariat per proporcionar coneixements i afavorir el desenvolupament de la seva activitat a partir seves habilitats, actituds, aptituds i motivacions.

L’objectiu d’aquesta  micro-formació on-line  és donar a conèixer l’estructura de  FSC  i proporcionar informació general sobre la tasca que realitza en els diferents àmbits en què treballa a través d’una metodologia basada en el  saber fer enfortint d’aquesta manera els valors solidaris de l’voluntariat.

  • Modalitat:  On-line (autoformació – formació autònoma).
  • Accés:   ordinador, Tablet o Smartphone.
  • Requisits:  qualsevol sistema operatiu amb connexió a internet.
  • Durada:  entre 40 i 60 minuts amb possibilitat d’interrompre i reprendre la formació en qualsevol moment.
  • Autoavaluació:  qüestionari final d’autoavaluació.
  • Acreditació:  certificat de participació.

Temari de la formació:

Aquest espai és possible gràcies al Programa de Promoció, Selecció i Capacitació del Voluntariat de FSC subvencionat pel Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030, amb càrrec a l’assignació tributària del 0,7% de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) ), el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya a través de la convocatòria de subvencions de projectes i activitats d’entitats socials a Catalunya i les subvencions per al finançament de projectes i activitats de promoció i foment del voluntariat de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives de la Comunitat Valenciana, que posa a l’abast dels qui ho desitgen la possibilitat de participar a la vida comunitària, enfortint el teixit social i contribuint a la creació d’actituds solidàries.