4. Organització de FSC

La Fundació Salut i Comunitat distribueix internament la seva intervenció en tres àrees, segons àmbits dintervenció:

INSERCIÓ SOCIAL (Àrea 1)

Inclou aquells serveis i projectes relacionats amb la intervenció en l’àmbit penitenciari , inserció laboral , salut mental , exclusió social i reducció de danys en drogodependències.

Centre de Dia
Centre de Dia per a la Inserció Social de Drogodependents
de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

ADICCIONS, GÈNERE I FAMÍLIA (Àrea 2)

Des d’on es gestionen els diferents programes i serveis relacionats amb l’ atenció a les dones i la violència masclista , serveis de tractament d’ addiccions , programes de prevenció d’abús de drogues i promoció de vida saludable entre els joves, així com serveis de punt de trobada familiars .

Espai Ariadna:
“Sortint del Laberint”

ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA  (Àrea 3)

Es gestionen aquells serveis i programes que tenen a veure amb la gent gran, habitualment en situació de dependència, i persones amb diversitat funcional, generalment amb discapacitat física o psíquica. Recentment, en aquesta àrea de gestió també s’han incorporat serveis d’atenció i protecció a la infància, adolescents i les seves famílies.

Residència i Centre de Dia de Yécora

 

Centre d’Atenció a Menors
amb trastorns de conducta d’Ateca

ORGANIGRAMA ORGANITZATIU DE FSC

 


Cal assenyalar que la Fundació està regida per un Patronat integrat per persones voluntàries procedents dels sectors de la salut, educació, benestar social i empresarial. El Patronat és supervisat pel Protectorat de Fundacions de l’Estat. Si voleu saber més visita a la web l’apartat de Patronat i Estructura Organitzativa:

Patronat i estructura organitzativa