Projectes Internacionals


Compartint experiències


FSC col·labora amb organitzacions d'altres països per aportar la nostra experiència i saber fer

La Fundació Salut i Comunitat FSC ) té una àmplia experiència en projectes de cooperació amb ONG i institucions d’altres països en les àrees d’intervenció que li són pròpies, i en què podem aportar el nostre coneixement i saber fer.

FSC ha treballat amb la Lliga per a la Protecció de la Infància i la Joventut (Algèria) mitjançant programes de sensibilització i prevenció en matèria de promoció de la dona, violència i salut sexual i reproductiva. Actualment participa en projectes finançats per la Comissió Europea a través del Programa Erasmus +, el Programa de Drets, Igualtat i Ciutadania (REC), i el Programa de Justícia (Iniciatives Polítiques a Drogues) de la Unió Europea, entre d’altres. També ha comptat i compta amb suport de programes de cooperació de comunitats autònomes i ajuntaments.

En cooperació amb ONGs i institucions d’altres països, desenvolupem iniciatives d’abordatge entorn les problemàtiques de les addiccionsles violències de gènere, l’atenció a la gent gran i la protecció a la infància i adolescència, així com de  intercanvi de bones pràctiques i formació de professionals en l’àmbit de la inclusió social.