BeTrAD: Un millor tractament per alsconsumidors de drogues d'edat avançada

Com a part del programa Erasmus +, el projecte BeTrAD té per objectiu proporcionar als professionals i les organitzacions que treballen en l’àmbit de les drogodependències, les institucions geriàtriques i les administracions locals, eines i models de bones pràctiques, per tal d’oferir oportunitats per crear i millorar els serveis per a usuaris de drogues d’edat avançada.

L’envelliment progressiu de la població en la majoria dels països de la Unió Europea comporta que les estructures socials i sanitàries se sotmetin a un procés continu d’adaptació a aquest problema; però, la dependència a substàncies psicoactives encara s’associa amb els joves.

“És evident que el nombre total i la proporció de persones amb dependència de les drogues, o amb problemes associats, ha augmentat durant les últimes dècades. Les persones grans que consumeixen drogues són més propenses a patir les conseqüències socials negatives d’un consum de drogues prolongat. Així, s’han fet estudis que demostren que els consumidors de drogues d’edat avançada sovint estan exclosos socialment i són aïllats per la família, els amics i les xarxes socials de suport. “(Casar et al., 2009; Nézet, et al . 2009).

Actualment, però, hi ha pocs tractaments o programes d’atenció especialitzada específicament dirigits a la gent gran que consumeixen drogues, i els que hi ha no estan preparats per respondre adequadament a les necessitats d’aquest col·lectiu; per tant, s’han d’implantar serveis específics (Beynon, 2009; Stover, et al. 2012; Condrobs eV, 2009).

En conseqüència, el tractament i l’atenció s’han d’adequar a la tendència actual, és a dir, l’accelerat envelliment dels consumidors de drogues, i donar una resposta ràpida.

Els professionals dels serveis d’atenció a les drogodependències s’han observat aquests canvis en l’edat dels usuaris, i ha de fer front als problemes diaris que comporta la derivació de consumidors majors a serveis d’atenció adequats.

En concret, dins del projecte es desenvolupen les següents accions:

  • L’avaluació de les polítiques i dels serveis existents adreçats a les persones grans que consumeixen drogues a Europa, proporcionarà als professionals dels serveis d’atenció social i sanitària, docents, administracions i institucions acadèmiques, informació sobre la situació demogràfica de cada país (dades demogràfiques sobre els consumidors de drogues), l’avaluació de les condicions d’accés als serveis específics, als sistemes legals, socials i de salut per a aquest col·lectiu i la identificació dels programes i serveis actuals destinats als consumidors de drogues d’edat avançada.
  • El recull de bones pràctiques, la finalitat és identificar i recollir exemples de les millors pràctiques en serveis específics d’atenció a la gent gran drogodependents i models de bones pràctiques de col·laboració entre els recursos de geriatria i d’atenció a la gent gran.
  • L’elaboració d’una guia de bones pràctiques, disponible tant en suport digital com en paper, que faciliti als professionals dels serveis socials i de salut, les administracions i les institucions acadèmiques un conjunt d’eines per a orientar el desenvolupament, la implantació i la millora dels serveis dirigits a consumidors de drogues grans.
  • Formació, basada en el contingut i l’estructura de la guia de bones pràctiques i en els resultats obtinguts de l’avaluació efectuada, de l’evidència científica i l’anàlisi de les polítiques dutes a terme. El currículum formatiu dissenyat servirà com a model per a dur a terme formació d’àmbit nacional, i perquè altres organitzacions puguin adoptar-lo o extreure parts concretes amb finalitats formatives.

Aquest projecte ha estat finançat amb el suport de la Comissió Europea.

Informació de contacte

Email: roger.ferrer@fsyc.org
Telèfon: 93 380 47 12
Persones de contacte: Roger Ferrer