FomentantServeis de Qualitat


Innovació i Compromís Social


El nostre repte és innovar per donar resposta a les noves problemàtiques, moguts pel nostre compromís adquirit amb la societat.

La Fundació Salut i Comunitat (FSC) treballa des de fa més de 25 anys en la investigació, prevenció, intervenció i sensibilització sobre diverses problemàtiques sanitàries i socials que afecten, especialment, a col·lectius en risc o en situació d’exclusió social. El seu objectiu ha estat sempre millorar la qualitat de vida de les persones i facilitar la integració social mitjançant la promoció de la salut i el benestar col·lectiu. En l’actualitat es gestionen més de 100 centres i projectes en 10 comunitats autònomes, amb la col·laboració de 1.596 professionals i més de 300 voluntaris.

Comptem amb un ampli equip interdisciplinari de professionals que duen a terme una actuació integrada i coordinada.

La nostra filosofia i dinàmica de treball es basa en la professionalitat, la creativitat, la innovació, l’ètica, la comunicació, el pragmatisme i l’eficiència, a través dels quals proporcionem als nostres usuaris els serveis de qualitat que mereixen.

Arribar als col·lectius més vulnerables és la principal finalitat d’FSC, un repte que es planteja des de l’àmplia experiència en diferents àmbits i disciplines, aplicant una nova perspectiva que permet plantejar projectes innovadors. Des FSC s’aposta per la professionalització, la renovació continuada i la capacitat de millora per adaptar-se a les noves realitats i necessitats socials i afrontar, així, aquests nous reptes.


Objectius


Definim les nostres àrees d'acció des d'una perspectiva eminentment dinàmica i multidisciplinar.

  • Contribuir a la promoció de la salut, el benestar social i la qualitat de vida de la comunitat, mitjançant el desenvolupament de projectes d’assistència, reinserció, suport jurídic, investigació, formació o consultoria; així com mitjançant la creació de tot tipus de dispositius assistencials i de reinserció apropiats.
  • Lluny de limitar-se a intervenir en una àrea concreta en el marc de la salut i el benestar social, la fundació es planteja intervenir en una multiplicitat de problemes i en les seves àrees de confluència, especialment en els temes de salut amb un contingut social i comunitari o , vist des d’un altre angle, en els temes socials relacionats amb la salut.
  • Aquestes accions es dirigiran al conjunt de col·lectius que componen la població general, sense cap discriminació, per la qual cosa tindran en compte els problemes socials i de salut de persones de qualsevol edat, gènere, raça, condició social i nacionalitat. Prioritàriament es consideraran els col·lectius desfavorits o en especials dificultats: drogodependendents, marginats, dones maltractades, persones grans, joves en risc, aturats immigrants, malalts mentals, etc.
  • Els àmbits preferents, que no exclusius, d’intervenció de la fundació seran l’alcoholisme, les restants drogodependències, les addiccions comportamentals, el VIH-SIDA i altres malalties de transmissió sexual, la tercera edat, l’educació per a la salut, la inserció de reclusos , els discapacitats psíquics i físics, la violència familiar, juvenil, vandàlica, racista i política, així com els trastorns mentals de tot tipus.
  • Específicament, la fundació desenvoluparà accions de cooperació per al desenvolupament i de promoció de la solidaritat entre els pobles.
  • De la mateixa manera, la fundació desenvoluparà programes de promoció de la salut en l’àmbit comunitari i en el lloc de treball, amb especial atenció a la prevenció dels riscos laborals.
  • Així mateix, la fundació promourà la salut, la qualitat de vida i el civisme entre la infància i la joventut, mitjançant els projectes preventius i la prestació dels serveis adequats.
  • La fundació podrà també exercir la tutela i curatela legals de persones amb trastorns mentals i altres discapacitats, així com la d’ancians que presentin una inmposibilidad d’exercir adequadament les seves funcions de discerniment i voluntat, en els termes que estableixin les lleis.
  • La fundació treballarà per implicar i fer participar activament a la societat, potenciant el voluntariat, col·laborant amb altres entitats afins i promovent una col·laboració activa amb les entitats públiques i privades amb què comparteixi objectius comuns.