Donacions


La teva aportació és molt important per a nosaltres


Col·laborar amb la Fundació Salut i Comunitat en qualsevol dels seus àmbits d'actuació o en els seus projectes és possible a través del sistema de donacions.

Formulari de Donacions

Recordeu que les seves aportacions poden beneficiar d’incentius fiscals i deduccions d’impostos, que preveu la reforma fiscal aprovada per la Llei 27/2014 de novembre, de l’Impost sobre Societats, que introdueix en la seva Disposició final 5a modificacions als articles 19 i 20 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense ànim de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge, en relació als tipus de deducció aplicables per donacions realitzades a fundacions i associacions declarades d’utilitat pública acollides al règim fiscal especial regulat en aquesta Llei 49/2002.