Dohaintzak


Zure ekarpena oso garrantzitsua da guretzat


Osasun eta Komunitatea Fundazioa laguntza eman diezaiokezu, jarduera-eremuetako batean edo proiektuetan, dohaintza sistemaren bidez.

Dohaintzetarako formularioa

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Gogoan izan zure ekarpenek pizgarri fiskalak eta zerga kenkariak izan ditzaketela, azaroko 27/2014 Legeak onartutako zerga arloko erreforman aurreikusitakoaren arabera, Sozietateen gaineko Zergari buruzkoa. Izan ere, abenduaren 23ko 49/2002 Legearen 19 eta 20 artikuluei aldaketak egiten zaizkie, 5. Azken xedapenean, irabazi asmorik gabeko erakundeen erregimen fiskalaren eta mezenazgorako pizgarri fiskalei buruzkoa, 49/2002 Lege horretan araututako erregimen bereziarekin bat egin duten erabilera publikoko elkarte eta fundazioei egindako dohaintzengatik aplikatu daitezkeen kenkariei dagokienez.