FSC zifratan


Giza baliabideak


Gizarte arloan egiten dugun lan integratzailea kontuan izanda, diziplina anitzeko profesional konprometitu eta kualifikatuz osatutako talde bat behar dugu.

1.717

PROFESIONALAK

379

BOLUNTARIOAK

3.563

PRESTAKUNTZA ORDUAK


Lagundutako pertsonak


FSCren helburu nagusia beharrizan handiena duten pertsonengana heltzea da; erronka horri aurre egiteko oinarria hainbat arlo eta diziplinatan daukagun esperientzia zabala da. Gainera, proiektu berritzaileak planteatu ahal izateko ikuspegia aplikatzen dugu.

3.289

ADIKZIOAK

10.851

LANERATZEA ETA GIZARTERATZEA

2.343

KALTEAK MURRIZTEA

8.297

MENDEKOTASUNA ARTATZEKO EREMUA

5.343

PREBENTZIOA ETA SENTSIBILIZAZIOA

599

OSASUN MENTALA

981

HAURTZAROA ETA FAMILIAK

1.633

EMAKUMEEN SUSTAPENA

2.341

INDARKERIA MATXISTA

1.511

ESPETXE INGURUKO ESKU-HARTZEA

456

ADINGABEEN BABESA


Oinarrizko informazio ekonomikoa


Errehabilitazio prozesuen une bakoitzean baliabide zehatz bat eman ahal izateko zentro espezializatuen sare propioa dugu.

BALIABIDE EKONOMIKOAK

2019EKO DIRU-SARREREN JATORRIA 2019KO GASTUEN BANAKETA
Cuentas anuales auditadas por auditoria-fe
KUOTAK 5.557.302,20 € LANGILE GASTUAK 28.726.379,60 €
DIRU-LAGUNTZAK 5.536.077,59 € KANPO ZERBITZUAK 4.977.029,26 €
PRESTAZIO ETA ZERBITZUAK 25.295.378,11 € AMORTIZAZIOAK 449.495,74 €
SUSTAPENAK, BABESLEAK 101.155,46 € HORNIDURAK 2.255.202,67 €
BESTELAKO DIRU-SARRERAK 400.376,85 € FINANTZA GASTUAK 1.374,04 €
FINANTZA SARRERAK 2.755,92 € FUNDAZIO HORNIDURA ETA HELBURUETAN BERRIRO INBERTITZEA 483.564,82 €

DIRU-SARRERAK GUZTIRA: 36.893.046,13 

GASTUAK GUZTIRA: 36.893.046,13