®

FSC zifratan


Giza baliabideak


Gizarte arloan egiten dugun lan integratzailea kontuan izanda, diziplina anitzeko profesional konprometitu eta kualifikatuz osatutako talde bat behar dugu.

1.739

PROFESIONALAK

385

BOLUNTARIOAK

3.563

PRESTAKUNTZA ORDUAK


Lagundutako pertsonak


FSCren helburu nagusia beharrizan handiena duten pertsonengana heltzea da; erronka horri aurre egiteko oinarria hainbat arlo eta diziplinatan daukagun esperientzia zabala da. Gainera, proiektu berritzaileak planteatu ahal izateko ikuspegia aplikatzen dugu.

3.184

ADIKZIOAK

13.132

LANERATZEA ETA GIZARTERATZEA

1.950

KALTEAK MURRIZTEA

7.961

MENDEKOTASUNA ARTATZEKO EREMUA

4.564

PREBENTZIOA ETA SENTSIBILIZAZIOA

515

OSASUN MENTALA

1.093

HAURTZAROA ETA FAMILIAK

2.070

EMAKUMEEN SUSTAPENA

2.204

INDARKERIA MATXISTA

1.445

ESPETXE INGURUKO ESKU-HARTZEA

496

ADINGABEEN BABESA


Oinarrizko informazio ekonomikoa


Errehabilitazio prozesuen une bakoitzean baliabide zehatz bat eman ahal izateko zentro espezializatuen sare propioa dugu.

BALIABIDE EKONOMIKOAK

2018EKO DIRU-SARREREN JATORRIA2018KO GASTUEN BANAKETA
Cuentas anuales auditadas por auditoria-fe
KUOTAK5.808.795,34 €LANGILE GASTUAK28.328.159,59 €
DIRU-LAGUNTZAK5.481.513,33 €KANPO ZERBITZUAK4.501.376,08 €
PRESTAZIO ETA ZERBITZUAK24.095.030,55 €AMORTIZAZIOAK303.632,41 €
SUSTAPENAK, BABESLEAK100.204,46 €HORNIDURAK2.184.145,50 €
BESTELAKO DIRU-SARRERAK298.475,36 €FINANTZA GASTUAK30.922,23 €
FINANTZA SARRERAK5.118,61 €FUNDAZIO HORNIDURA ETA HELBURUETAN BERRIRO INBERTITZEA440.901,84 €

DIRU-SARRERAK GUZTIRA: 35.789.137,65 €

GASTUAK GUZTIRA: 35.789.137,65 €

2019KO FSC AURREKONTUA

HORNIDURAK1.535.952,03 €
LANGILE GASTUAK20.479.360,38 €
BESTELAKO USTIAPEN GASTUAK3.583.888,07 €
IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA162.838,21 €
IBILGETU  EROSKETAK85.296,21 €

GUZTIRA: 25.847.334,89 €