FSC zifratan


Giza baliabideak


Gizarte arloan egiten dugun lan integratzailea kontuan izanda, diziplina anitzeko profesional konprometitu eta kualifikatuz osatutako talde bat behar dugu.

1.767

PROFESIONALAK

330

BOLUNTARIOAK

3.563

PRESTAKUNTZA ORDUAK


Lagundutako pertsonak


FSCren helburu nagusia beharrizan handiena duten pertsonengana heltzea da; erronka horri aurre egiteko oinarria hainbat arlo eta diziplinatan daukagun esperientzia zabala da. Gainera, proiektu berritzaileak planteatu ahal izateko ikuspegia aplikatzen dugu.

3.065

ADIKZIOAK

9.616

LANERATZEA ETA GIZARTERATZEA

2.846

KALTEAK MURRIZTEA

8.886

MENDEKOTASUNA ARTATZEKO EREMUA

5.456

PREBENTZIOA ETA SENTSIBILIZAZIOA

619

OSASUN MENTALA

367

HAURTZAROA ETA FAMILIAK

1.209

EMAKUMEEN SUSTAPENA

1.619

INDARKERIA MATXISTA

3.705

ESPETXE INGURUKO ESKU-HARTZEA

530

ADINGABEEN BABESA


Oinarrizko informazio ekonomikoa


Errehabilitazio prozesuen une bakoitzean baliabide zehatz bat eman ahal izateko zentro espezializatuen sare propioa dugu.

BALIABIDE EKONOMIKOAK

2020EKO DIRU-SARREREN JATORRIA 2020KO GASTUEN BANAKETA
Cuentas anuales auditadas por auditoria-fe
KUOTAK 4.534.910,97 € LANGILE GASTUAK 29.816.016,70 €
DIRU-LAGUNTZAK 5.816.987,40 € KANPO ZERBITZUAK 4.792.574,38 €
PRESTAZIO ETA ZERBITZUAK 26.997.408,50 € AMORTIZAZIOAK 418.271,87 €
SUSTAPENAK, BABESLEAK 26.220,44 € HORNIDURAK 2.345.493,56 €
BESTELAKO DIRU-SARRERAK 1.1153.196,53 € FINANTZA GASTUAK 1.103,51 €
FINANTZA SARRERAK 21,21 € FUNDAZIO HORNIDURA ETA HELBURUETAN BERRIRO INBERTITZEA 1.155.285,03 €

DIRU-SARRERAK GUZTIRA: 38.528.745,05

GASTUAK GUZTIRA: 38.528.745,05