FSC zifratan


Giza baliabideak


Gizarte arloan egiten dugun lan integratzailea kontuan izanda, diziplina anitzeko profesional konprometitu eta kualifikatuz osatutako talde bat behar dugu.

1.596

PROFESIONALAK

329

BOLUNTARIOAK

3.595

PRESTAKUNTZA ORDUAK


Lagundutako pertsonak


FSCren helburu nagusia beharrizan handiena duten pertsonengana heltzea da; erronka horri aurre egiteko oinarria hainbat arlo eta diziplinatan daukagun esperientzia zabala da. Gainera, proiektu berritzaileak planteatu ahal izateko ikuspegia aplikatzen dugu.

2.629

ADIKZIOAK

5.675

LANERATZEA ETA GIZARTERATZEA

2.456

KALTEAK MURRIZTEA

12.441

MENDEKOTASUNA ARTATZEKO EREMUA

4.995

PREBENTZIOA ETA SENTSIBILIZAZIOA

300

OSASUN MENTALA

1.018

HAURTZAROA ETA FAMILIAK

3.336

EMAKUMEEN SUSTAPENA

3.550

INDARKERIA MATXISTA


Oinarrizko informazio ekonomikoa


Errehabilitazio prozesuen une bakoitzean baliabide zehatz bat eman ahal izateko zentro espezializatuen sare propioa dugu.

BALIABIDE EKONOMIKOAK

2017EKO DIRU-SARREREN JATORRIA 2017KO GASTUEN BANAKETA
Cuentas anuales auditadas por auditoria-fe
KUOTAK 5.762.972,88 € LANGILE GASTUAK 26.919.038,25 €
DIRU-LAGUNTZAK 3.659,245,76 € KANPO ZERBITZUAK 3.444.444,29 €
PRESTAZIO ETA ZERBITZUAK 23.554.223,22 € AMORTIZAZIOAK 208.076,48 €
SUSTAPENAK, BABESLEAK 55.252,34 € HORNIDURAK 2.106.996,02 €
BESTELAKO DIRU-SARRERAK 114.275,83 € FINANTZA GASTUAK 22.378,23 €
FINANTZA SARRERAK 107.468,62 € FUNDAZIO HORNIDURA ETA HELBURUETAN BERRIRO INBERTITZEA 552.505,38 €

DIRU-SARRERAK GUZTIRA: 33.253.438,65 €

GASTUAK GUZTIRA: 33.253.438,65 €

2018KO FSC AURREKONTUA

HORNIDURAK 1.535.952,03 €
LANGILE GASTUAK 20.479.360,38 €
BESTELAKO USTIAPEN GASTUAK 3.583.888,07 €
IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA 162.838,21 €
IBILGETU  EROSKETAK 85.296,21 €

GUZTIRA: 25.847.334,89 €


Ikuskaritza eta informazio ekonomiko zehatza


Disponemos de una red propia de centros especializados para poder proporcionar un recurso específico para cada momento del proceso de rehabilitación.

1) KONTRATUAK ETA DIRU-LAGUNTZAK

PROYECTO FINANCIADOR INICIO FIN
PROYECTO FINANCIADOR INICIO FIN
CEA valencia Bancaja - SI CAMBIO AQUÍ SALE ALLÁ 1/06/2010 31/05/2011
DAE Ponent Justícia- La Caixa 1/08/2010 31/08/2011
Tallers PASAL'H Dpt. Salut (SIDA) Gencat 1/01/2010 31/12/2010
PAIT Dpt. Salut (SIDA) Gencat 1/01/2010 31/12/2010
Programa Agents Salut (BRIANS) Dpt. Salut (DD) Gencat 1/01/2010 31/12/2010
CEA Castelló Ajuntament Castelló 1/01/2010 31/12/2010
Servicio Mediación Laboral Alicante - Programa ECA Cajamadrid 1/01/2010 31/10/2010
Centre de Dia GENCAT PLURIANUALS-Serveis penitenciaris, rehabilitació, justícia juvenil 1/01/2010 31/12/2012
Piso Exreclusos GENCAT PLURIANUALS-Serveis penitenciaris, rehabilitació, justícia juvenil 1/01/2010 31/12/2012
CEA Castelló Diputació Castelló 1/01/2010 31/12/2011
Pis Sida Benestar Social i Família - ICASS (Gencat) 1/01/2010 31/12/2010
Comedores Sociales - CEA Castellón Diputació Castelló 1/01/2010 31/12/2010
PID Dpt. Salut - Drogodependències (Gencat) 1/01/2010 31/12/2010
Circuit d'Inserció sociolaboral per a persones privades de llibertat Obra Social LA CAIXA 1/10/2010 31/01/2011
Pis Sida IRPF. Ministerio Sanidad, Política Social e igualdad 1/01/2011 31/12/2011
Programa d'Atenció al Drogodependent. Ingressos penitenciaris IRPF. Ministerio Sanidad, Política Social e igualdad 1/01/2011 31/12/2011
CEA Castelló IRPF. Ministerio Sanidad, Política Social e igualdad 1/01/2011 31/12/2011
CEA València IRPF. Ministerio Sanidad, Política Social e igualdad 1/01/2011 31/12/2011
Centre de Dia IRPF. Ministerio Sanidad, Política Social e igualdad 1/01/2011 31/12/2011
CARD Barranquillas Agencia Antidroga Madrid 1/01/2011 31/12/2011
Centre de Dia Benestar Social i Família-ICASS (Gencat) 1/01/2010 31/12/2010
Tuteles (Extraordinària) Benestar Social i Família-ICASS (Gencat) 1/01/2010 31/12/2010
Club Social Benestar Social i Família-ICASS (Gencat) 1/10/2010 31/12/2010
Programa de Atención a Infractores consumidores de alcohol (ALCOSTOP) Justícia (Gencat) 1/01/2011 31/12/2011
Servei de dinamització dels tallers sobre VIH/SIDA, sexualitat i afectivitat adreçats als alumnes i professors de 1r i 2n d'ESO Ajuntament de L'Hospitalet Llobregat 1/10/2010 31/12/2010
CIBE Castelló GENVAL - Drogues (subvenció) 1/01/2011 31/12/2011
CIBE València GENVAL - Drogues (subvenció) 1/01/2011 31/12/2011
PRÒRROGA CAI Alacant Ajuntament Alacant 1/05/2011 31/05/2012
CIBE València BANCAJA 1/06/2011 31/05/2012
PRÒROGA PIJ PICASSENT GENVAL-SANITAT 1/03/2011 31/05/2011
PRÒROGA PIJ VALÈNCIA GENVAL-SANITAT 1/04/2011 31/05/2011
SERVICIO DE MEDIACIÓN LABORAL Ajuntament Alacant 1/08/2011 31/07/2012
SERVICIO DE MEDIACIÓN LABORAL/CAI ALACANT La Caixa 1/08/2011 31/09/2012
CIBE CASTELLÓ Ajuntament Castelló 1/01/2011 31/12/2011
Centre de Dia (VIH usuarios drogas en CD) PNSS (a través ASECEDI) 1/06/2011 30/11/2011
PRÒRROGA TUTELES ICASS 1/04/2011 MAIG 2011
PRÒRROGA TUTELES ICASS JUNY 2011 JUNY 2011
PRÒRROGA CLUB SOCIAL ICASS 1/04/2011 MAIG 2011
PRÒRROGA CLUB SOCIAL ICASS JUNY 2011 JUNY 2011
DAE Ponent RENOVACIÓ AUTOMÀTICA Justícia- La Caixa 1/08/2011 31/07/2012
PIJ PICASSENT I ALBOCÀSSER GENVAL-SANITAT ???? ????
PRÒRROGA TUTELES ICASS Juliol 2011 Juliol 2011
PRÒRROGA CLUB SOCIAL ICASS Juliol 2011 Juliol 2011
PIJ VALENCIA GENVAL -SANITAT 1/01/2011 31/12/2012
CIBE CASTELLÓ Diputació Castelló 1/01/2011 31/12/2011
CAS El Prat de Llobregat GENCAT-CatSalut ??? ???
Programa Agents Salut (BRIANS) GENCAT-CatSalut ???? ???
INCORPORA La Caixa 1/01/2011 31/12/2011
Centre de Dia Subvencions entitats ICASS - Gencat 1/01/2011 31/12/2011
Pis Sida Subvencions entitats ICASS - Gencat 1/01/2011 31/12/2011
CIBE VALENCIA Min. Sanidad, Política Social e Igualdad - IRPF 1/01/2012 31/12/2011
CIBE CASTELLÓN Min. Sanidad, Política Social e Igualdad - IRPF 1/01/2012 31/12/2011
Ingresos Penitenciarios (a dividir entre DAE, PID, Picassent) Min. Sanidad, Política Social e Igualdad - IRPF 1/01/2012 31/12/2011
Centro de Día Min. Sanidad, Política Social e Igualdad - IRPF 1/01/2012 31/12/2011
Pis Sida Min. Sanidad, Política Social e Igualdad - IRPF 1/01/2012 31/12/2011
Tallers PASAL'H Subvencions entitats ICASS - Gencat 1/01/2011 31/12/2011
PAIT Subvencions entitats ICASS - Gencat 1/01/2011 31/12/2011
Servei Tutelar Subvencions entitats ICASS - Gencat 1/01/2011 31/12/2011
Club Social Subvencions entitats ICASS - Gencat 1/01/2011 31/12/2011
PID Model Dpt. Salut - Òrgan Tècnic - Gencat 1/01/2011 31/12/2011
SOI. Servei d'Orientació i Informació Subvencions entitats ICASS - Gencat 1/01/2012 31/12/2012
XMILMOTIVOS - tallers SIDA SIDASTUDI - DUREX 1/10/2011 20/06/2012
Circuit Inserció Famílies Diputació Barcelona 1/01/2011 31/12/2011
CIBE Castelló Genval-Conselleria SANITAT 1/01/2012 31/12/2012
CIBE València Genval-Conselleria SANITAT 1/01/2012 31/12/2012
PRÒRROGA Servicio de reducción de daños Agencia Antidroga Madrid 1/07/2012 31/10/2012
CIBE Valencia Obra Social Bancaja 1/01/2012 31/12/2012
Tots Sumem per a la inserció: Programa pilot d'Inserció Integral per a Famílies (PISIF) GENCAT- ICASS - Serveis Territorials 1/01/2012 30/09/2012
Servei Tutelar (2012-2014) Subvencions entitats ICASS - Gencat BEsF (plurianual) 1/01/2012 31/12/2014
Club Social (2012-2014) Subvencions entitats ICASS - Gencat BEsF (plurianual) 1/01/2012 31/12/2014
CIBE Castelló Ajuntament Castelló 01/0172012 31/12/2012
Punt d'Inserció Laboral L'H Obra Social LA CAIXA 1/01/2012 31/12/2012
PAIT Subv. VIH - Dept. Salut - GENCAT 1/01/2012 31/12/2012
Tallers VIH Subv. VIH - Dept. Salut - GENCAT 1/01/2012 31/12/2012
Brians - Agents Salut Subv. Drogues - Dept. Salut - GENCAT 1/01/2012 31/12/2012
PISIF Diputació de Barcelona 1/01/2012 31/12/2012
CIBE Castelló Diputació Castelló 1/01/2012 31/12/2012
PRÒRROGA MAPI Agencia Antidroga Madrid 1/01/2013 31/01/2013
Programa d'Atenció al Drogodependent. Ingressos penitenciaris IRPF. Ministerio Sanidad, Política Social e igualdad 1/01/2013 31/12/2013
Centre de Dia IRPF. Ministerio Sanidad, Política Social e igualdad 1/01/2013 31/12/2013
CIBES Castelló IRPF. Ministerio Sanidad, Política Social e igualdad 1/01/2013 31/12/2013
CIBES Valencia IRPF. Ministerio Sanidad, Política Social e igualdad 1/01/2013 31/12/2013
CIBE Castellón - Comedores Sociales Diputació de Castelló 1/01/2012 31/12/2012
SOI. Servei d'Orientació i Informació (2012-2014) Subvencions entitats ICASS - Gencat BEsF (plurianual) 1/01/2012 31/12/2014
Centre de Dia (2012-2014) Subvencions entitats ICASS - Gencat BEsF (plurianual) 1/01/2012 31/12/2014
Pis Sida (2012-2014) Subvencions entitats ICASS - Gencat BEsF (plurianual) 1/01/2012 31/12/2014
Centre de dia Gencat - Justícia 1/01/2012 31/05/2012
Pis Sida Gencat - Justícia 1/01/2012 31/05/2012
PISIF Dipu. Barcelona
PRÒRROGA CAI Ajuntament Alacant 1/07/2012 31/08/2013
CIBE CASTELLÓ Genval-Conselleria SANITAT 1/01/2013 31/12/2013
CIBE VALÈNCIA Genval-Conselleria SANITAT 1/01/2013 31/12/2013
PISIF Dipu. Bcn 1/01/2013 31/12/2013
PID Model (PRESENTAT DESEMBRE 2012) Gencat - Subv. Salut Drogues 1/01/2012 31/12/2012
CIBE VALÈNCIA - Subv. Pobresa Ajuntament València 1/01/2012 31/12/2012
PRÒRROGA PIJ ALBOCÀSSER I PICASSENT Genval - Conselleria Sanitat - DG Salut Pública 1/08/2013 31/12/2013
CONVENI DE CONTINUÏTAT DAE PONENT Obra Social - La Caixa
CIBE Castelló Diputació Castelló - Subvencions Serv. Socials 1/01/2013 31/12/2013
Pis Patologia Dual Obra Social - La Caixa - Conv. Habitatges Inclusió 1/10/2013 31/10/2014
Agents de Salut BRIANS Subv. Drogues - Dept. Salut - GENCAT 1/01/2013 31/12/2013
PID Model - Subv. Salut (CONVENI) Gencat - Subv. Salut Drogues 1/01/2013 31/12/2013
Tallers VIH PASAL'H Subv. VIH - Dept. Salut - GENCAT 1/01/2013 31/12/2013
PAIT Subv. VIH - Dept. Salut - GENCAT 1/01/2013 31/12/2013
CIBES Castelló IRPF. Ministerio Sanidad, Política Social e igualdad 1/01/2014 31/01/2014
CIBES Valencia IRPF. Ministerio Sanidad, Política Social e igualdad 1/01/2014 1/01/2014
Centro de Día IRPF. Ministerio Sanidad, Política Social e igualdad 1/01/2014 1/01/2014
Servicio de acompañamiento en itinerarios de inclusión laboral Ayuntamiento de Alicante 2/01/2014 2/01/2015
Pis inserció - Subv. Entitats GENCAT - Dpt. Justícia 1/01/2013 31/12/2013
Alcostop GENCAT - Dpt. Justícia 1/01/2013 31/12/2013
Centre de Dia GENCAT - Dpt. Justícia 1/01/2013 31/12/2013
Picasso Project - Jóvenes españoles en Baviera D. G. Migraciones - Ministerio de Empleo 1/01/2014 30/06/2014
PRÒRROGA conveni PISIF Diputació de Barcelona 1/01/2014 31/12/2014
PIJ VALÈNCIA GENVAL - Sanitat 1/01/2014 31/12/2014
PIJ PICASSENT I ALBOCÀSSER GENVAL - Sanitat 1/01/2014 31/12/2014
CIBE VALÈNCIA GENVAL - Sanitat - Drogues (subv) 1/01/2014 31/12/2014
CIBE CASTELLÓ GENVAL - Sanitat - Drogues (subv) 1/01/2014 31/12/2014
CIBE CASTELLÓ Diputació Castelló - Subvencions Serv. Socials 1/01/2014 31/12/2014
CLUB SOCIAL CIBE CASTELLÓ Subv. Salut mental - Conselleria BS -GENVAL Dir. General personas discapacidad 1/01/2014 31/12/2015
CAI - Centro Acogida e Inserción personas sin hogar Aj. Alacant 7/08/2014 6/08/2017
Programa resolució no violenta dels conflictes i gestió emocional - Centre Penitenciari de Joves (Subv. Entitats) Gencat - Justícia 1/01/2014 31/12/2014
CERCLES.CAT (subv. Entitats) Gencat - Justícia 1/01/2014 31/12/2014
La comunitat i jo: acompanyament per a la inserció (Subv. Entitats) Gencat - Justícia 1/01/2014 31/12/2014
Alcostop (subv. Entitats) Gencat - Justícia 1/01/2014 31/12/2014
Pis inserció - Subv. Entitats Gencat - Justícia 1/01/2014 31/12/2014
Centre de Dia (Subv. Entitats) Gencat - Justícia 1/01/2014 31/12/2014
Punt Jove d'Inserció Laboral L'H Obra social la CAIXA - Conv. Inserció sociolaboral 30/11/2014 30/11/2015
Programa piloto reducción de riesgo consumo jóvenes Ayto. Valencia 4/11/2014 31/12/2014
PAIT-Subv. VIH Gencat - Salut - Sida 1/01/2014 31/12/2014
Tallers VIH PASAL'H Gencat - Salut - Sida 1/01/2014 31/12/2014
Picasso Project - Jóvenes españoles en Baviera y B-W Ministerio Empleo 21/11/2014 31/03/2015
Centro de Día IRPF. Ministerio Sanidad, Política Social e igualdad 1/01/2015 31/12/2015
Cibe València IRPF. Ministerio Sanidad, Política Social e igualdad 1/01/2015 31/12/2015
Cibe Castelló IRPF. Ministerio Sanidad, Política Social e igualdad 1/01/2015 31/12/2015
Agents de Salut BRIANS Gencat-Salut-Drogues 1/01/2014 31/12/2014
Escuela de Agentes de Salud en el ámbito abierto UNAD-PNSS 13/11/2014 13/03/2015
PID Model (abans conveni ara subvenció) GENCAT SALUT - Subv. Foment Salut 1/01/2014 31/12/2014
Picasso Project - Jóvenes españoles en Baviera y B-W (Modificació de resolució) Ministerio Empleo 21/11/2014 30/09/2015
CIBE Castelló - Drogues Aj. Castelló 1/01/2014 31/12/2014
CIBE València - Subv. Acció Social Aj. València 1/01/2014 31/12/2014
Itinerarios Inserción Laboral (SML) Aj. Alacant 1/01/2015 31/12/2015
CIBE Castelló - Subv. Acció Social Diputació Castelló 1/01/2015 31/12/2015
CIBE CASTELLÓ- Subv. Mujeres en riesgo GENVAL - Benestar Social 1/01/2015 31/12/2015
EPF Fundar Formación 1/01/2010 30/11/2011
Pis amb suport Lleida Benestar Social i Família. Gencat 1/06/2010 31/12/2010
DIVERSEX Dpt. Salut (suport a la salut) GENCAT 1/01/2010 31/12/2010
MALVA (Treball grupal de la violència des d'una perspectiva de gènere en DD) Dpt. Salut (DD) GENCAT 1/01/2010 31/12/2010
MALVA PNSD (Min. Sanidad y Pol. Soc.) Ordinaria 1/01/2010 31/12/2010
EPF PNSD (Min. Sanidad y Pol. Soc.) Ordinaria 1/01/2010 31/12/2010
EPF Dpt. Salut (DD) GENCAT 1/01/2010 31/12/2010
DIVERSEX Dir. Salut Pública. Conselleria Sanitat. GENVAL 1/01/2011 31/03/2011
MALVA Ayuntamiento Cocentaina
EPF PNSS 1/01/2010 31/12/2010
MALVA Ayuntamiento de Madrid - Madrid Salud 1/07/2010 31/12/2010
CTOH (Riera Major) IRPF. Ministerio Sanidad, Política Social e igualdad 1/01/2011 31/12/2011
Residència OH IRPF. Ministerio Sanidad, Política Social e igualdad 1/01/2011 31/12/2011
Taller OH Benestar Social i Família-ICASS (Gencat) 1/01/2010 31/12/1010
EPF PNSD (Min. Sanidad y Pol. Soc.) Ley del Fondo 1/01/2011 30/06/2011
MALVA PNSD (Min. Sanidad y Pol. Soc.) Ley del Fondo 1/01/2011 30/06/2011
Centre Municipal d'Acolliment d'Urgències per a dones i fills de Barcelona (CMAU-VM) Ajuntament Barcelona 1/02/2011 31/07/2012
EPF GENVAL Drogues (subvenció) 1/01/2011 31/12/2011
PRÒRROGA PUNT PRAT GENCAT - Benestar Social i Família 1/01/2011 19/12/2011
PRÒRROGA PUNT LLEIDA GENCAT - Benestar Social i Família 1/01/2011 21/06/2011
PRÒRROGA SERVEI SEGRIÀ GENCAT - Benestar Social i Família 1/01/2011 11/07/2011
PRÒRROGA ESPAI DONES Consorci Badalona Sud 1/01/2011 30/06/2011
PRÒRROGA PIS OH GENCAT - Benestar Social i Família 1/01/2011 31/12/2011
PRÒRROGA Centres Terapèutics residencials Riera Major, Can Coll, Diputació Barcelona 1/01/2011 31/12/2011
PRÒRROGA projecte d'investigació "Seguiment de depenents de l'alcohol i/o cocaïna" Diputació Barcelona 1/01/2011 31/12/2011
PRÒRROGA SADIF Ajuntament Palma 1/12/2011 31/05/2011
EPF PNSS 1/01/2011 31/12/2011
MALVA PNSD 1/07/2011 31/12/2011
EPF PNSD 1/07/2011 31/12/2011
PRÒRROGA CIRCUIT OH ICASS 1/04/2011 MAIG 2011
PRÒRROGA CIRCUIT OH ICASS JUNY 2011 JUNY2011
Punt de Trobada de Lleida GENCAT - Benestar Social i Família AGOST 2011 31/12/2011
PRÒRROGA EAD Ajuntament Barcelona 31/12/2011
MALVA Ayuntamiento de Madrid - Madrid Salud ??? ???
MALVA Diputació València ??? ???
PRÒRROGA TALLERS RELACIONS ABUSIVES Ajuntament Barcelona 1/01/2012 31/12/2012
EPF Gencat - Salut Drogues 1/01/2011 31/12/2011
Tallers relacions abusives a primària "Nos queremos iguales" ICD - Gencat 15/06/2011 15/12/2011
ESPAI ATENCIÓ DONES BADALONA (CONTRACTE MENOR) Consorci Badalona Sud 1/11/2011 6/02/2012
Pis Rubió i Ors IRPF. Ministerio Sanidad, Política Social e igualdad 1/01/2012 31/12/2012
CTOH (Riera Major) IRPF. Ministerio Sanidad, Política Social e igualdad 1/01/2012 31/12/2012
EPF LdF - PNSD 1/01/2012 31/06/2012
MALVA LdF - PNSD 1/01/2012 31/06/2012
Taller OH Gencat - ICASS 1/01/2011 31/12/2011
Pis OH - Teodor Subv. Entitats - ICASS - GENCAT 1/01/2011 31/12/2011
Pis Rubió i Ors Subv. Entitats - ICASS - GENCAT 1/01/2011 31/12/2011
CTOH (Can Coll) Subv. Entitats - ICASS - GENCAT 1/01/2011 31/12/2011
CTOH (Riera Major) Subv. Entitats - ICASS - GENCAT 1/01/2011 31/12/2011
Preparació tallers prevenció relacions abusives infants i adolescents Ajuntament de Barcelona 1/10/2011 30/06/2013
Cabilia Gencat - ACCD 1/01/2012 31/12/2012
Servei d'acolliment i recuperació Segrià GENCAT - Benestar Social i Família 1/01/2012 31/12/2012
PRÒRROGA Pis amb suport Lleida (4 places) GENCAT - Benestar Social i Família 1/01/2012 31/12/2012
PRÒRROGA CIE GENCAT - Benestar Social i Família 1/01/2012 31/12/2012
PRÒRROGA CMAU Ajuntament Barcelona 1/01/2012 30/06/2013
Servei Tècnic de Punt de Trobada del Prat GENCAT - Benestar Social i Família 15/04/2012 31/12/2012
PRÒRROGA RIERA MAJOR Diputació de Barcelona 1/01/2012 31/12/2012
PRÒRROGA CAN COLL Diputació de Barcelona 1/01/2012 31/12/2012
EPF GENVAL - Conselleria Sanitat 1/01/2012 31/12/2012
Servei Tècnic de Punt de Trobada de Sant Andreu GENCAT - Benestar Social i Família 1/01/2012 31/12/2012
TALLERS MALVA Cocentaina, Alcoi, Xixona DIPUTACIÓ ALACANT 1/01/2012 31/12/2012
"Ens Estimem iguals" - Tallers de RA per a primària ICD - Gencat 15/06/2012 15/12/2012
EAD Ajuntament de Barcelona 1/07/2012 31/12/2013
Pis OH - Teodor (2012-2014) Subv. Entitats - ICASS - GENCAT BEsF (pluri) 1/01/2012 31/12/2012
Pis OH - Rubió i Ors (2012-2014) Subv. Entitats - ICASS - GENCAT BEsF (pluri) 1/01/2012 31/12/2012
CT Can Coll (2012-2014) Subv. Entitats - ICASS - GENCAT BEsF (pluri) 1/01/2012 31/12/2012
CT Riera Major (2012-2014) Subv. Entitats - ICASS - GENCAT BEsF (pluri) 1/01/2012 31/12/2012
EPF Herències intestades província Bcn 1/01/2012 31/12/2012
MALVA PNSD-LdF 1/01/2013 30/06/2013
EPF PNSD-LdF 1/01/2013 30/06/2013
Punts de Trobada a les Illes Balears Govern Balear 17/10/2012
EPF Gencat - Salut Drogues 1/01/2012 31/12/2012
Programa jóvenes y vida saludable en Alicante DIPUTACIÓ ALACANT 15/10/2012 15/12/2012
PRÒRROGA SIE GENCAT - Benestar Social i Família 1/01/2013 31/12/2013
Pis Rubió i Ors IRPF. Ministerio Sanidad, Política Social e igualdad 1/01/2013 31/12/2013
CTOH (Riera Major) IRPF. Ministerio Sanidad, Política Social e igualdad 1/01/2013 31/12/2013
PIADS Ajuntament de Barcelona 3/12/2012 31/10/2014
Taller OH (2012-2014) Subv. Entitats - ICASS GENCAT BEsF (pluri) 1/01/2012 31/12/2014
PIS SEGRIÀ GENCAT - Benestar Social i Família 1/01/2013 31/12/2013
EPF GENVAL - Conselleria Sanitat 1/01/2013 31/12/2013
EPF Diputació Barcelona 1/01/2013 31/12/2013
CMAU Ajuntament Barcelona 1/07/2013 30/06/2015
ESPAI ARIADNA Pis dones alcohol i drogues GENCAT - Benestar Social i Família 1/01/2013 31/12/2013
PRÒRROGA PT SANT ANDREU GENCAT - Benestar Social i Família 1/01/2014 31/12/2014
PRÒRROGA PT EL PRAT LLOBREGAT GENCAT - Benestar Social i Família 1/01/2014 31/12/2014
Tallers Relacions Abusives Els Paranys de l'amor Ajuntament de Barcelona 1/01/2014 31/12/2015
Servei d'Atenció, Recuperació i Acollida - SARA Ajuntament de Barcelona 1/01/2014 31/12/2015
PRÒRROGA 2014. SIE TARRAGONA GENCAT - Benestar Social i Família 1/01/2014 31/12/2014
PRÒRROGA 2014. PIS LLEIDA GENCAT - Benestar Social i Família 1/01/2014 31/12/2014
PRÒRROGA PUNT DE TROBADA LLEIDA 2014 GENCAT - Benestar Social i Família 1/01/2014 31/12/2014
EPF Gencat - Salut Drogues 1/01/2013 31/12/2013
PRÒRROGA SERVEI SEGRIÀ GENCAT - Benestar Social i Família 1/01/2014 31/12/2014
ESPAI ARIADNA Pis dones alcohol i drogues GENCAT-ICD 1/01/2013 31/12/2013
EPF PNSD-Ley del Fondo 1/01/2014 31/06/2014
MALVA PNSD-Ley del Fondo 1/01/2014 31/06/2014
Estudi: Observatorio cualitativo sobre la relación entre el consumo de drogas y los abusos sexuales PNSD-Ley del Fondo 1/01/2014 31/06/2014
Pis Oh Rubió MSSSI-IRPF 1/01/2014 31/12/2014
CTOH MSSSI-IRPF 1/01/2014 31/12/2014
PRÒRROGA PIS SEGRIÀ 2014 GENCAT - Benestar Social i Família 1/01/2014 31/12/2014
PRÒRROGA PUNT TROBADA LLEIDA 2014 GENCAT - Benestar Social i Família 1/01/2014 31/12/2014
PRÒRROGA SIE GENCAT - Benestar Social i Família 1/01/2014 31/12/2014
Servei 24 hores Violència Masclista - Balears Govern Balear - IBD 15/04/2014 14/04/2015
EPF GENVAL- Drogues (subv) 1/01/2014 31/12/2014
PRÓRROGA CONVENI EPF Diputació de Barcelona 1/01/2014 31/12/2014
PRÒRROGA PT LLEIDA 2015 GENCAT - Benestar Social i Família 1/01/2015 31/12/2015
MODIFIC. PRÒRROGA (MINORACIÓ) SIE TARRAGONA GENCAT - Benestar Social i Família 1/01/2014 31/12/2014
PRÒRROGA PUNT PRAT 2015 GENCAT - Benestar Social i Família 1/01/2015 31/12/2015
PRÒRROGA PUNT TROBADA DISTRICTE IV 2015 GENCAT - Benestar Social i Família 1/01/2015 31/12/2015
PRÒRROGA Pis amb suport Lleida (4 places) 2015 GENCAT - Benestar Social i Família 1/01/2015 31/12/2015
Espai Ariadna Gencat - ICD - Subvenció entitats 1/01/2014 31/12/2014
Espai Ariadna (Conveni) Ajuntament de Barcelona 1/01/2014 31/12/2014
PRÒRROGA SIE TARRAGONA 2015 GENCAT - Benestar Social i Família 1/01/2015 31/12/2015
Espai Ariadna (Subv. SS) GENCAT - Benestar Social i Família (línia Violència Familiar) 1/01/2014 31/12/2014
PRÒRROGA SAR SEGRIÀ 2015 GENCAT - Benestar Social i Família 1/01/2015 31/12/2015
Espai Ariadna (Subv. SS) GENCAT - Benestar Social i Família (línia At. Dona: ass. i suport)01/01/2014 1/01/2014 31/12/2014
MALVA PNSD-Ley del Fondo 1/09/2014 30/06/2015
EPF PNSD-Ley del Fondo 1/09/2014 30/06/2015
Observatori PNSD-Ley del Fondo 1/09/2014 30/06/2015
Espai Ariadna (subv. Famílies en risc) GENCAT BSF - Subv. Famílies en risc 1/01/2014 31/12/2014
Punts de Trobada a les Illes Balears Govern Balears 1/11/2014 31/10/2015
PRÒRROGA PIADS (fins 2016) Aj. Bcn 1/11/2014 30/09/2016
Programa piloto reducción de riesgo consumo jóvenes Ayto. Valencia 4/11/2014 31/12/2014
Avaluació xarxa escoles Fundació Bosch i Gimpera-UB 1/11/2014 31/10/2018
SIE Mataró-Maresme Gencat-BSF 1/12/2014 31/12/2014
Riera Major IRPF. Ministerio Sanidad, Política Social e igualdad 1/01/2015 31/12/2015
Pisos OH IRPF. Ministerio Sanidad, Política Social e igualdad 1/01/2015 31/12/2015
Punt de Trobada de Tarragona Gencat-BSF 9/12/2014 31/12/2014
Assessorament Psicològic Dones Gencat-ICD 1/01/2015 31/12/2015
EPF Subv. GENCAT-Salut 1/01/2014 31/12/2014
PRÒRROGA STTP TARRAGONA 2015 GENCAT - Benestar Social i Família 1/01/2015 31/12/2015
PRÒRROGA SERVEI SEGRIÀ 2016 GENCAT - Benestar Social i Família 1/01/2016 31/12/2016
MODIFICACIÓ CONTRACTE PIAD (2015 / 2016) Aj. Bcn 1/01/2015 31/12/2016
PRÒRROGA PUNT TROBADA EL PRAT 2016 GENCAT - Benestar Social i Família 1/01/2016 31/12/2016
PRÒRROGA PUNT TROBADA LLEIDA 2016 GENCAT - Benestar Social i Família 1/01/2016 31/12/2016
PRÒRROGA PUNT TROBADA TARRAGONA 2016 GENCAT - Benestar Social i Família 1/01/2016 31/12/2016
PRÒRROGA PUNT TROBADA BCN-DISTRICTE IV 2016 GENCAT - Benestar Social i Família 1/01/2016 31/12/2016
PRÒRROGA SIE TARRAGONA 2016 GENCAT - Benestar Social i Família 1/01/2016 31/12/2016
PRÒRROGA SIE MARESME 2016 GENCAT - Benestar Social i Família 1/01/2016 31/12/2016
PRÒRROGA Concili de Trento I Ajuntament de Barcelona 1/01/2011 31/12/2011
PRÒRROGA Concili de Trento II Ajuntament de Barcelona 1/01/2011 31/12/2011
PRÒRROGA Campo Sagrado Ajuntament de Barcelona 1/01/2011 31/12/2011
PRÒRROGA Gran Via Ajuntament de Barcelona 1/01/2011 31/12/2011
Residència LAS FUENTES Gobierno de Aragón - IASS 1/05/2011 31/12/2020
SEDS. Estancias Diurnas en los centros dependientes de la gerencia territorial de servicios sociales Valladolid D.C.A. Castilla y León ??? ¿¿¿
PRÒRROGA BARCELONETA RCD (Bertran i Oriola) ICASS 01/012011 31/12/2011
Mayores sobre ruedas Cajamadrid 1/01/2011 31/12/2011
SAD BILBAO Ayuntamiento de Bilbao 31/12/2012
MAYORES EN LAS ONDAS Fundación Telefónica ??? ???
Residència i Centre de Dia Els Arcs (Figueres) ICASS - Gencat 31/12/2011
PRÒRROGA BIZIA Diputación Foral de Álava 1/01/2012 31/12/2012
PRÒRROGA LAYRET Ajuntament de Barcelona 1/01/2012 31/03/2012
SAD BILBAO Ayuntamiento de Bilbao 1/01/2012 31/12/2012
Habitatges gent gran LOT 3 (Concili I, Concili II i Gran Via) Ajuntament de Barcelona 1/01/2012 31/12/2013
PRÒRROGA LAYRET Ajuntament de Barcelona 1/04/2012 30/06/2012
Residència, Centre de Dia i Casal La Verneda (UTE Lagunduz) ICASS - Gencat 1/01/2012 31/12/2012
Residència, Centre de Dia i Casal Gavà (UTE Lagunduz) ICASS - Gencat 1/01/2012 31/12/2012
Residencia i CD Roger de Llúria - Reus ICASS - Gencat 4/05/2012 31/12/2012
PRÒRROGA LAYRET Ajuntament de Barcelona 30/10/2012
Servicios de Centros de Día y Centro de Respiro Ayuntamiento de Santurtzi 1/10/2012 30/09/2014
Intervención Psicosocial personas mayores Eibar Diputación Foral de Gipuzkoa 1/10/2012 30/09/2014
PRÒRROGA RESIDÈNCIA GAVÀ - UTE LGDZ ICASS - Gencat 1/01/2013 31/12/2013
PRÒRROGA RESIDÈNCIA LA VERNEDA - UTE LGDZ ICASS - Gencat 1/01/2013 31/12/2013
PRÒRROGA RESIDÈNCIA i Ctre. Dia - ELS ARCS ICASS - Gencat 1/01/2013 31/12/2013
PRÒRROGA RESIDÈNCIA I CTRO DIA REUS - UTE LGDZ ICASS - Gencat 1/01/2013 31/12/2013
SAD PORTUGALETE Ayto. Portugalete 1/01/2013 31/12/2013
PRÓRROGA BIZIA (AMB LAGUNDUZ) Diputación Foral de Álava 1/01/2013 31/12/2013
Servicios Sociales Residencia Ntra. Sra. Begoña (AMB LAGUNDUZ) Ayto. Santurtzi 1/07/2013 30/06/2014
Dinamización 3ª edad en los Hogares de jubilados San Jorge/San Juan y San Pablo de Santurtzi Ayto. Santurtzi 16/09/2013 15/09/2014
PRÒRROGA CTRO. DÍA Y RESPIRO SANTURTZI Ayto. Santurtzi 9/10/2013 8/10/2014
CD LUIS AULA Gobierno de Aragón - IASS 1/07/2013 31/12/2017
PRÒRROGA BARCELONETA RCD (Bertran i Oriola) Ajuntament de Barcelona 31/12/2013 31/12/2015
SAD Amorebieta Ayuntamiento de Amorebieta 3/01/2014
PRÒRROGA ELS ARCS ICASS - Gencat 1/01/2014 31/12/2014
PRÒRROGA GAVÀ ICASS - Gencat 1/01/2014 31/12/2014
PRÒRROGA REUS ICASS - Gencat 1/01/2014 31/12/2014
PRÒRROGA BIZIA ICASS - Gencat 1/01/2014 31/12/2014
PRÒRROGA VERNEDA ICASS - Gencat 1/01/2014 31/12/2014
Intervención Psicosocial personas mayores Eibar Diputación Foral de Gipuzkoa 1/01/2014 31/12/2014
PRÒRROGA EXTRAORDINÀRIA 2015 BARCELONETA ICASS - Gencat 1/01/2015 31/12/2015
PRÒRROGA SERVICIO DE ESTANCIAS DIURNAS VALLADOLID Junta de Castilla y León 1/01/2014 31/12/2014
PRÒRROGA GAVÀ 2015 ICASS - Gencat 1/01/2015 31/12/2015
PRÒRROGA VERNEDA 2015 ICASS - Gencat 1/01/2015 31/12/2015
PRÒRROGA ELS ARCS 2015 ICASS - Gencat 1/01/2015 31/12/2015
PRÒRROGA ROGER DE LLÚRIA 2015 ICASS - Gencat 1/01/2015 31/12/2015
PRÒRROGA BARCELONETA RCD (Bertran i Oriola) 2015 ICASS - Gencat 1/01/2015 31/12/2015
PRÒRROGA VALLADOLID 2014-2015 Junta de Castilla y León 1/04/2014 31/03/2015
SAD PORTUGALETE (PER A 2 ANYS) Ayto. Portugalete
CONFORMIDAD AL PRESUPUESTO PARA Dinamización 3ª edad en los Hogares de jubilados San Jorge/San Juan y San Pablo de Santurtzi Ayto. Santurtzi 16/09/2014 31/12/2014
CTRO. DÍA Y RESPIRO SANTURTZI Ayto. Santurtzi 9/10/2014 8/10/2015
Habitatges gent gran LOT 3 (Concili I, Concili II i Gran Via) Ajt. Bcn 1/01/2015 31/12/2015
PRÒRROGA VERNEDA 2015 ICASS - Gencat 1/01/2015 31/12/2015
PRÒRROGA GAVÀ 2015 ICASS - Gencat 1/01/2015 31/12/2015
SAD ENCARTACIONES Mancomunidad Encartaciones 1/04/2015 31/03/2016
Viviendas mayores Mons-Intxaurrondo Ayto. Donosti 1/04/2015 31/03/2016
SAD Uribe Kosta Mancomunidad Uribe Kosta ????
Vivienda comunitaria San Mamés Etxea Ayto. Amurrio ????
PRÓRROGA BIZIA 2015 Diputación Foral de Álava 1/01/2015 31/1272015
SAD ORDUÑA Ayuntamiento de Orduña ??? ???

2) IKUSKATUTAKO KONTUEN INFORMAZIOA

FSCren urteko kontuak Forwards Economics SL enpresak ikuskatzen ditu. Klikatu hemen, ikusteko.

3) GOI MAILAKO KARGUEN ETA ARDURADUNEN ORDAINSARIAK

Patronoaren kargua doakoa da. Patrono batek ere ez du ordainsaririk, ez krediturik, ez inolako diru-sarrerarik jaso fundazioaren izenean.

Fundazioaren arduradun gorenen soldatak honakoak izan ziren 2015ean (Zuzendaritza exekutiboa eta Arloetako zuzendariordeak): 2.650,93€ eta 4.272,86 € euro bitartekoak, garbi, 14 pagatan.