Consultoria i Avaluació


Oferim la nostra experiència i coneixement


Consultoria, investigació i avaluació en l'àmbit de la salut i intervenció social a favor de la millora contínua

La Fundació Salut i Comunitat  (FSC) compta amb equip de professionals multidisciplinar per al desenvolupament i la implementació de projectes i activitats de consultoria i avaluació en els diversos àmbits d’intervenció com les drogodependències, la inclusió social i laboral de persones en risc d’exclusió, la prevenció i promoció de la salut, la protecció a la infància i adolescència, la violència masclista, entre d’altres.