Estudi i valoració tècnicade la plataforma web de drogodependències de la FEMP

El present programa respon a un encàrrec de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) a la Fundació Salut i Comunitat (FSC) per la gestió i dinamització de la web sobre drogodependències de la FEMP.

Després d’un treball de valoració i reestructuració de la proposta de web inicial, des del Departament de Prevenció de la FSC es gestiona i dinamitza el portal web específic sobre drogodependències de la FEMP per generar un espai de referència i intercanvi entre els municipis que tenen com a objectiu la prevenció i la intervenció en els consums de drogues.

Aquesta web pretén ser un altaveu i un espai de visibilització de les iniciatives locals a través de notícies, agenda i difusió de contingut actualitzat, així com un espai on conèixer bones experiències i documents que aportin als municipis idees i pautes per poder ser implementades a nivell local.

Aquest projecte pot ser possible gràcies al conveni entre la FEMP i el Plan Nacional Sobre Drogas que ja des de l’any 2001 van signar un conveni de col·laboració.

La web https://drogodependencias.femp.es compta també amb perfils a les xarxes socials Twitter i Instagram on poder reproduir aquelles informacions més interessants que es publiquin.

Informació de contacte

Email: otger.amatller@fsyc.org
Telèfon: 93 380 47 12
Persones de contacte: Otger Amatller