Intervenciópenitenciària


Fomentem la reinserció sociolaboral


La nostra entitat és pionera en l'execució de projectes i serveis destinats a prevenir l'exclusió social de la població reclusa i ex-reclusa com a col·lectiu especialment vulnerable.

L’actuació d’FSC sobre aquestes persones afavoreix la inserció social i laboral, tant dels interns dels centres penitenciaris de Catalunya, com de les persones que es troben en règim de llibertat, facilitant així la normalització de la seva situació professional i personal a la seva sortida de la presó.

Per a això, s’ha habilitat una xarxa de relacions institucionals i de recursos que complementen els serveis desenvolupats dins de l’àmbit penitenciari.