Pis d'Inserció post penitenciària(Barcelona)

El Pis d’Inserció post penitenciària és un recurs residencial d’inserció social subvencionat pel Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, destinat a persones que presenten algun tipus d’addicció toxicològica i/o comportamental, i que provenen del mitjà de l’execució penal.

El servei proporciona un itinerari integral de reinserció a les persones ateses mitjançant la intervenció terapèutica i socioeducativa, a partir de l’acompanyament en el procés de foment d’autonomia i procés de desenvolupament de nous projectes vitals.

Oferim un programa flexible, que atén les necessitats i particularitats de les persones ateses, oferint diferents modalitats de tractament.

El programa facilita la transició des d’un Centre Penitenciari a un marc comunitari, acostant a la persona atesa a la xarxa comunitària i afavorint la seva adaptació a l’entorn, amb el propòsit de facilitar l’establiment de metes i objectius per al desenvolupament i construcció de nous projectes de vida. A través de metodologies participatives es promociona la contribució activa i implicació a la comunitat de les persones atingudes.

Objectius:

 • Manteniment i consolidació de l’abstinència de les persones
 • Oferir suport en la sortida a mig obert.
 • Promoure el desenvolupament personal, fomentant l’apoderament de les persones ateses a partir de l’adquisició de competències personals.
 • Fomentar l’autonomia personal mitjançant el treball d’aspectes relatius a l’organització domèstica, gestió econòmica, hàbits d’alimentació.
 • Promoure la inserció laboral i/o la millora del nivell d’ocupabilitat.
 • Afavorir la promoció social i cultural.
 • Afavorir la circulació social en el mitjà comunitari.
 • Abordar els efectes de la institucionalització.
 • Fomentar l’autonomia de les persones ateses.
 • Promoció social i cultural.

Àrees d’Intervenció: El servei proporciona un itinerari integral mitjançant la intervenció terapèutica i socioeducativa, en les següents àrees:

 • Psicoterapèutica
 • Socioeducativa
 • Desenvolupament personal i autoconeixement
 • Promoció de l’autonomia.

Altres serveis

 • Atenció i orientació familiar. Oferim espais d’orientació a nivell individual dirigit als familiars de les persones ateses.
 • Monitoratge del consum. Realització d’analítiques d’orina amb el propòsit d’assegurar l’abstinència de les persones ateses.
 • Subprograma d’atenció a la Patologia Dual.
 • Inserció sociolaboral.

Informació de contacte

Email: dir.pisbcn@fsyc.org
Telèfon: 93 346 19 23
Persones de contacte: Marina Montoro