Exclusióresidencial


Acompanyem persones en situació d'exclusió social i residencial


Gestionem diferents projectes i serveis l'objectiu és garantir un espai segur per a persones vulnerables, així com acompanyament social i assessorament legal davant la pèrdua imminent de l'habitatge

La Fundació Salut i Comunitat treballa des dels seus inicis en millorar la inserció social i garantir un espai segur per a persones sense llar. Les acompanyem perquè aconsegueixin una vida el més autònoma possible, cobrint les seves necessitats bàsiques i proporcionant una atenció social i sanitària.

Gestionem espais d’acollida i relació amb l’objectiu de crear punts de suport i confiança on conèixer les necessitats de la persona i restablir els seus vincles socials. Aquests espais poden servir per orientar i facilitar informació sobre altres recursos d’inserció social i ocupabilitat.

La nostra entitat s’adhereix a l’criteri de la plataforma europea Feantsa i vam triar parlar de «persones sense llar» per posar l’accent en l’aspecte vivencial, social i comunitari. Una persona sense llar ha perdut quelcom més que un espai on viure, també ha perdut recursos i llaços afectius.

En aquest sentit, promovem el «Llar Primer» per oferir a persones vulnerables un espai segur i estable, així com l’assessorament en matèria de pobresa energètica, sol·licitud d’habitatge públic, ajudes a l’lloguer, recerca d’habitatge en el mercat lliure, recerca de plaça en recursos habitacionals, bo social de subministraments, etc.