Servei de Prevenció de l'Exclusió Residencialen el Districte de Vicálvaro (Madrid)(Finalitzat el 2022)

Es tracta d’un conjunt de serveis d’intervenció i acompanyament social per evitar l’exclusió residencial. Inclou la gestió d’habitatges compartits i l’abordatge de l’emergència residencial en el Districte de Vicálvaro (Madrid). El servei està finançat per l’Empresa Municipal de l’Habitatge i Sòl de Madrid, i té com a objectiu proporcionar una orientació específica en matèria d’habitatge (sol·licitud d’habitatge públic, ajudes a l’lloguer, recerca d’habitatge en el mercat lliure, recerca de plaça en recursos habitacionals, bo social de subministraments…) així com acompanyament social i assessorament legal davant la pèrdua imminent de l’habitatge (ordres de desnonament, llançaments, finalització de contractes de lloguer, ocupacions il·legals, impagaments de la renda mensual i/o impagament d’hipoteques…).

Quan aquestes accions no són suficients, el servei compta amb sis habitatges llogats al mateix districte de Vicálvaro, oferint dos programes d’intervenció diferenciats:

  • Programa Emergència Residencial: Tres habitatges destinats a famílies per a ús individual. Unitats familiars que per una situació econòmica sobrevinguda acreditin no poder abonar la quota de renda o hipoteca i es troben davant d’una pèrdua imminent de l’habitatge. Amb totes les famílies allotjades es realitza una intervenció socioeducativa intensiva i temporal.
  • Programa Habitatges Compartides: Tres habitatges destinats a persones i/o famílies amb un nivell d’ocupabilitat òptim, que permeti treballar i reforçar la seva autonomia, a partir d’una situació de vulnerabilitat residencial per la pèrdua o la precarietat del seu habitatge, i que necessitin intervenció social intensiva i suport socio-jurídic.

L’estada és de caràcter temporal en els dos programes i sempre anirà subjecta a l’acompliment d’un Pla d’intervenció individual elaborat per l’equip multidisciplinari de professionals i la persona resident a l’habitatge.

Davant la sortida de les famílies i/o persones dels habitatges de FSC estarà assegurada l’alternativa residencial, així com l’ajuda econòmica necessària per les primeres despeses que s’exigeixen en l’arrendament d’un habitatge en el mercat lliure.

Aconseguir un habitatge digne, adequat i estable, així com la capacitació de les persones ateses per saber cuidar-la i mantenir-la en el temps, és l’objectiu principal de cadascuna de les intervencions realitzades per l’equip multidisciplinari de professionals.

Información de contacto

Email: coord.vicalvaro@fsyc.org
Teléfono: 692 089 708
Personas de contacto: Miriam Cárdenas