Atenció a les Dones /Violència Masclista


Eines per a l'empoderament i l'autonomia


La perspectiva de gènere està present en la planificació i dissenyde les accions que duem a terme.

Des d’aquest àmbit volem contribuir a la igualtat de dones i homes en tots els escenaris. La pluralitat de projectes que gestionem, ens permet apropar-nos a la realitat i aportar el nostre gra de sorra en els avenços socials que s’estan produint.

L’Àrea de Família, Gènere i Addiccions de FSC integra centres i serveis que tenen per objectiu donar respostes a diferents problemàtiques socials i personals com a situacions de violència masclista, de dependència (de substàncies, emocional) i de situacions de crisi familiar. Els anys d’experiència en l’abordatge d’aquestes temàtiques ens han aportat un camp de coneixement especialitzat en la interrelació.

El treball amb les persones que atenem es realitza des d’un abordatge integral que contempla la prevenció, l’atenció i la inserció social, segons el moment vital en què es trobin.

L’objectiu general que es busca en les intervencions és facilitar les eines d’anàlisi i actuació perquè les persones aconsegueixin una vida el més autònoma i satisfactòria possible fugint de la compartimentació, entenent la persona de forma holística on un dels pilars sigui la construcció de gènere.

Projectes i serveis