Pisos d’acolliment a dones i els seus fills i fillesvíctimes de violència masclista amb consum de drogues (Barcelona)

Aquests pisos d’acolliment són un servei urbà d’acolliment temporal de llarga estada per a dones víctimes de violència que presentin alhora problemes de drogues. Es proporciona un espai d’intervenció integral on s’aborden aquests problemes, així com els de salut mental, en un entorn segur. És un servei de caràcter confidencial en funcionament 24 hores al dia els 365 dies de l’any amb un equip multidisciplinari. El servei acull a qui ho precisa, siguin dones “cis”, persones trans o no binàries.

Els pisos estan ubicats en un barri de Barcelona, amb adreça totalment confidencial. Està estructurat en dos pisos, i poden acollir un màxim de 12 persones.

Com a objectius presentem els següents:

  • Facilitar la presa de consciència i motivació per al canvi de la situació global de les dones ateses, tractant les dues problemàtiques alhora.
  • Proporcionar les eines necessàries i acompanyar en el procés de recuperació integral (bio-psicosocial i educatiu) de les dones ateses des d’una perspectiva professional especialitzada en la doble problemàtica.
  • Proporcionar atenció als infants i adolescents mostrant-los com a subjectes que també necessiten una atenció específica per a la seva recuperació i prevenció de problemes futurs.
  • Facilitar la connexió entre les xarxes d’atenció a les dones, drogues, salut mental, etc.
  • Cobrir una necessitat per a un grup de població que, degut als criteris restrictius actuals d’admissió a les dues xarxes (violència i drogodependència) es queden fora dels recursos amb el greu risc que això comporta.

Informació de contacte

Email: dir.llarvgad@fsyc.org
Telèfon: 932 508 982 / 629 78 55 23
Persones de contacte: Damián Cano