Atenció psicològicai Salut Mental


Professionals de la Psicologia i la Psiquiatria amb un mínim de 20 anys d'experiència en Salut Mental


Amb més de 20 anys d'experiència, l'equip de professionals de la nostra entitat està format per experts amb perfils molt variats i amb una àmplia formació i experiència en la psicologia clínica.

D’una banda, els nostres Serveis d’Atenció Psicològica ambulatòria proveeixen assessorament i teràpia a conflictes i patologies de molt diversa naturalesa (depressió, estrès laboral, problemes de parella i familiars, dificultats per viure equilibradament l’homosexualitat, etc.)

D’altra banda, els nostres dispositius d’atenció psicosocial, com ara el Club Social d’atenció a la salut mental, els pisos per a persones que presenten patologia dual i els programes especials d’incorporació laboral faciliten la plena integració social de les persones que pateixen un trastorn mental greu.

Finalment, en aquesta mateixa línia la fundació ofereix un Servei de Tutela d’adults incapacitats jurídicament i un servei de suport i orientació per als seus familiars. FSC també gestiona serveis públics d’aquesta naturalesa, com ara els habitatges especialitzades per a persones tutelades de la Comunitat de la Rioja, i un programa residencial similar a Àlaba.

Els dispositius psicosocials per a l’atenció a problemes crònics de salut mental han estat identificats com una de les majors mancances del nostre moment, i la fundació es planteja intervenir en la mesura de les seves possibilitats per potenciar la posada en marxa i apropiada gestió de nous serveis i seva apropiada gestió.