Unitat dependent de formació,suport i inserció sociolaboral per a població reclusa "Barcino"

Les unitats dependents són residències ubicades en un entorn comunitari adreçat a persones que es troben en tercer grau penitenciari. El seu nom indica que depenen funcionalment de l’Administració Penitenciària.

La Unitat Dependent Barcino és l’única unitat especialitzada en l’acompanyament a persones que han comès delictes violents, i que presenten un risc mitjà o alt de reincidència, el que fa aconsellable una intervenció professional d’alta intensitat en l’última etapa penitenciària amb l’objectiu de detectar i reduir el nivell de reincidència.

La Unitat compta amb una capacitat per a 15 persones i unes altres 5 en programa de seguiment a la comarca de l’Barcelonès. Portem a terme un abordatge integral amb itineraris personalitzats a través de grups terapèutics específics en prevenció de recaigudes, abordatge de delictes violents, grups de preparació a la sortida de presó i tallers d’inserció laboral i promoció social, atenent a les necessitats i als el moment vital de cadascuna de les persones ateses.

Juntament amb el suport i implicació de al Departament de Justícia, des de la UD Barcino vam dissenyar de manera conjunta les diferents actuacions per promoure l’autonomia i gradual desinstitucionalització de les persones, i facilitem la seva circulació social i comunitària afavorint, en la mesura del possible, que aquestes es trobin pròximes al seu lloc de residència o de treball, i puguin conciliar la seva vida familiar amb el compliment de la pena.

Informació de contacte

Email: unitat.barcino@fsyc.org
Telèfon: 93 624 89 09
Persones de contacte: Miguel Brito