KMK - Kè M'expliKes?:Espai d'Atenció, Orientació i Acompanyament a joves amb diagnòstic en Patologia Dual (Barcelona)

El Projecte KMK acompanya a joves d’entre 15 i 26 anys amb patologia dual i a les seves famílies, i s’ubica al barri de Bon Pastor a Barcelona. La manca de serveis psicosocials de continuïtat dirigits a joves i les necessitats del territori han estat cabdals per al desenvolupament del servei. L’ objectiu és millorar la qualitat de vida de les persones ateses, i la del seu entorn social, familiar i comunitari.

La intervenció es vertebra a través de l’expertesa en salut mental i drogues per part de dues entitats del Tercer Sector: l’Associació per a la Rehabilitació de les Persones amb Malaltia Mental (Arep) i la Fundació Salut i Comunitat (FSC).

El KMK és un projecte de ciutat, accessible als/les ciutadans/es, en constant transformació, que atén les necessitats socials del territori, implicant de forma activa als diferents agents clau (serveis socials, professionals de la xarxa de salut mental, xarxa d’atenció a les drogodependències…), i que fomenta el vincle amb la comunitat (veïns, comerços, serveis comunitaris,…).

El Servei s’articula des de dues dimensions:

  • Dimensió centrada en la persona, orientada a garantir l’atenció a la particularitat de les persones beneficiàries del servei.
  • Dimensió de l’cció comunitària, que persegueix la contribució i la implicació del conjunt de la comunitat.

Aquesta doble dimensió es concreta d’una banda a través d’una cartera de serveis amb una metodologia permeable al canvi, inclusiva i dinàmica, en sinèrgia constant amb la comunitat. I de l’altra banda, a través de la incorporació de metodologies participatives que milloren i fomenten la construcció de ciutadania.

La figura de “Gestor/a de casos” és clau per facilitar el treball, promoure la coordinació entre els diferents serveis (socials, de salut, de salut mental…), i poder oferir un servei d’atenció individualitzat en cada cas. La seva funció es acompanyar a les persones ateses en tot el seu procés pels diferents serveis, essent l’eix de vinculació entre el cas i el recurs de referència, l’objectiu és articular les xarxes per a que s’adaptin a les necessitats especifiques.

La metodologia de treball es defineix a través de les Àrees d’intervenció que inclouen serveis d’orientació, assessorament, apoderament, programes psicoeducatius i laborals.

  • Socioeducativa.
  • Promoció de l’Autonomia.
  • Ocupacional i Formativa.
  • Acompanyament psicològic.
  • Atenció a les Famílies.

El servei ofereix una cobertura de tardes de 15 a 20h destinada a l’atenció grupal i activitats. Dos matins a la setmana s’ofereix acompanyament terapèutic individual i orientació formativa i/o ocupacional.

Aquest projecte compta amb la col·laboració i implicació de l’Ajuntament de Barcelona.

Informació de contacte

Email: alba.lopez@fsyc.org
Telèfon: 93 437 61 75
Persones de contacte: Alba López