Acompanyament Terapèutic per a personesamb problemàtiques de salut mental (Alacant i Sant Vicent de l'Raspeig)

El servei de Acompanyament Terapèutic (AT) de Fundació Salut i Comunitat és un recurs d’atenció ambulatòria que es desenvolupa en els municipis de Alacant i Sant Vicent de l’Raspeig , dirigit a persones amb problemàtiques de salut mental d’edats compreses entre els 18 i els 64 anys, que es trobin en situacions de vulnerabilitat i de patiment psíquic i, en algunes ocasions també, excloses de el dret a un habitatge.

Està compost per professionals amb àmplia experiència en el camp de la salut mental que desenvolupen i configuren el seu acompanyament de manera individualitzada segons les necessitats i desitjos de cada persona, les característiques soci – familiars, el projecte vital, els objectius de la mateixa i on es durà a terme.

La trobada es dóna en espais comunitaris no-terapèutics a priori, sense connotacions de malaltia. D’aquesta manera, l’AT és capaç d’operar sobre el subjectiu, el vincular, el comunitari i el social; afavoreix l’escolta, la contenció, el suport i comprensió psicològica dels processos pels quals travessa la persona, com a subjecte i com a membre d’un grup.

Donada la seva naturalesa, és un recurs des del qual es pot donar suport a la persona en àrees tan diverses com:

  • Suport emocional.
  • Activitats bàsiques de la vida diària o autocura: suport en la cura personal (higiene i neteja), maneig i administració de la medicació, maneig de el temps, assessorament en l’adquisició i ús de productes de suport i/o ajudes tècniques.
  • Activitats instrumentals productives i de maneig de la llar: organització i facilitació de les tasques de neteja, cura de la roba, cuina, prevenció d’accidents domèstics, administració econòmica de la llar, compres, ús de noves tecnologies, tràmits burocràtics, ús de recursos de suport comunitari, cura informal de familiars amb algun tipus de diversitat funcional, utilització de mitjans de transport, etc.
  • Activitats vocacionals i ocupacionals: suport i orientació en la realització d’un itinerari formatiu-educatiu i laboral, activitats de recerca activa d’ocupació i entrenament en l’ús de les TIC (Tecnologies de la Informació i Comunicació).
  • Oci i temps lliure: acompanyament en la recerca d’alternatives gratificants d’oci individual i grupal, potenciació d’interessos a través del lleure, facilitació de la participació en activitats socials, invitació a la implicació en activitats grupals en la comunitat (artístiques, culturals, oci , suport mutu, terapèutiques, etc.).
  • Coordinació tècnica i treball conjunt amb serveis sanitaris, socials, educatius o altres que siguin significatius per a la persona.

Informació de contacte

Email: atsm.alicante@fsyc.org
Telèfon: 965 299 118
Persones de contacte: Estefanía Maldonado Chacón