Habitatges d'inserció per a persones amb diagnòstic en salut mental, Sabadell (Barcelona)

Els habitatges d´inserció per a persones amb diagnòstic en salut mental és un recurs d’habitatge i rehabilitació psicosocial, una llar amb caràcter temporal o permanent, per a persones amb un diagnòstic de salut mental. El pis es conforma com la llar d’aquelles persones les circumstàncies personals, socials i familiars ho facin aconsellable. Actualment s’han obert dues a Sabadell (Barcelona).

L’objectiu general és facilitar un entorn adequat i adaptat a les necessitats de la persona que li permeti potenciar l’autonomia personal i social, i afavorir la seva integració en la vida comunitària.

Objectius específics:

 • Acompanyar en els processos d’inserció comunitària, formativa, cultural
 • Afavorir l’establiment de vincles amb la xarxa de recursos i programes socials comunitaris existents.
 • Afavorir el procés d’inserció social.
 • Possibilitar una nova relació amb ells mateixos que afavoreixi una millor cura de la seva salut.
 • Transmetre alternatives d’oci i temps lliure.
 • Promoure la interacció de les persones ateses i les seves famílies.

Es treballa des d’un abordatge integral, on a través de l’acompanyament professional i el treball en xarxa, es creen itineraris personalitzats, atenent a les necessitats de les persones usuàries perquè aquestes puguin assolir els objectius plantejats en el seu pla de treball individualitzat. L’atenció es desenvolupa a través d’activitats de caràcter grupal i individual.

El treball en xarxa i l’acció comunitària donen sentit al servei que articula les seves accions en relació a l’empoderament i la concepció de ciutadania com a element clau per a l’acompanyament. La responsabilitat i el compromís són elements clau per assolir els objectius.

El Servei de llar amb suport actua en sis programes d’intervenció que permeten oferir una major plasticitat en l’oferta d’atenció a les persones per tal de poder donar resposta a les particularitats:

 • Organització
 • Acollida i convivència
 • Atenció a la salut i la seguretat de la llar
 • Foment dels hàbits d’autonomia personal
 • Convivència i foment de les relacions interpersonals i socials
 • Foment de l’oci i el temps lliure

Es treballa amb la col·laboració del Servei de Coordinació Territorial i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

Informació de contacte

Email: marina.montoro@fsyc.org
Telèfon: 934 383 538
Persones de contacte: Marina Montoro