Pisos d'inserció per a personesamb trastorn mental Sant Eloi (Barcelona)

Aquest projecte compta amb la col·laboració de la Fundació Hàbitat 3. El programa té com a objectiu oferir una alternativa flexible i el més normalitzada possible d’allotjament i suport. A part de la provisió d’un habitatge (a cost reduït) s’ofereix acompanyament en les activitats de la vida diària. Així, s’afavoreix un projecte de vida autònoma en un entorn comunitari i normalitzat.

El projecte s’adreça a persones amb un diagnòstic de salut mental que presenten dificultats a nivell social i familiar i es troben en situació d’habitatge insegur. Aquest fet les fa especialment vulnerables en relació a la diagnosi de salut mental, i dificulta un desenvolupament social autònom en la comunitat.

El programa compta amb un equip de professionals que realitza un acompanyament i una supervisió ajustada a les diferents necessitats de cada llar i de cada persona, facilitant la seva integració i participació en l’entorn comunitari.

La metodologia de treball que s’utilitza part de el model «housing first» (La llar primer), que es treballa a la ciutat de Barcelona. L’establiment d’una llar és una oportunitat per millorar el benestar de la persona, la seva situació en termes de salut física i psíquica, i una millora qualitativa del seu benestar.

Objectius:

  • Acompanyar en el Projecte de vida independent de la persona.
  • Potenciar la participació comunitària i la defensa de drets dels nostres usuaris/es com inquilins.
  • Prevenir o evitar situacions de vulnerabilitat o desigualtat.

Informació de contacte

Email: alba.lopez@fsyc.org
Telèfon: 93 438 35 38
Persones de contacte: Alba López