Club Social "Relaciona't"d'atenció a la salut mental i patologia dual

El Club Social Relaciona’t, finançat per la Generalitat de Catalunya, es defineix com un recurs rehabilitador de suport social i un espai de trobada per a persones que presenten un diagnòstic de patologia dual (diagnòstic en salut mental i consum actiu de drogues).

La seva missió és, utilitzant l’oci i el temps lliure com a eina educativa, la inclusió social i comunitària, promovent l’adquisició d’eines i el coneixement de recursos que possibilitin la seva circulació social.

El projecte Relaciona’t neix de la necessitat de crear recursos i programes adequats per cobrir les necessitats d’aquestes persones. L’especificitat de la patologia dual requereix d’un abordatge flexible i particularitzat. Es tracta d’oferir un servei de qualitat que pugui garantir el tractament psicosocial de les dues patologies, on podem dir que la Fundació Salut i Comunitat és pionera.

El Club social constitueix un centre de referència i trobada des d’on ens plantegem aconseguir diversos objectius:

  • Possibilitar la presa de decisions pròpies, promovent l’autonomia.
  • Millorar la qualitat de vida dels participants.
  • Afavorir la creació de vincles relacionals.
  • Promoure la circulació social.

Amb aquesta finalitat, l’autogestió i la participació són aspectes clau de la metodologia de treball. La demanda del grup i les seves propostes són recollides en el programa d’activitats possibilitant l’obertura a nous interessos.

L’estructura del servei és flexible i dóna resposta a quatre eixos d’intervenció que es consideren necessàries per a oferir una atenció integral i de continuïtat:

  • Atenció a la salut.
  • Activitats d’oci i cultura.
  • Activitats amb i per a la família.
  • Dinamització comunitària.

El Club Social Relaciona’t és un servei inclòs en la cartera de Serveis Socials de Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya.

Informació de contacte

Email: clubsocial@fsyc.org
Telèfon: 93 437 61 75
Persones de contacte: Alba López