Pis terapèutic per patologia dual(Barcelona metropolitana)

El Pis Terapèutic per a població amb Patologia Dual de la Fundació Salut i Comunitat és un servei residencial, amb un enfocament educatiu i terapèutic, destinat a persones que presenten algun tipus d’addicció toxicològica i/o comportamental i que a més presenten un diagnòstic de salut mental . Per atendre les particularitats que presenta aquest tipus de població, oferim modalitats de tractament absolutament personalitzades. El servei compta amb la col·laboració de la  Direcció General de Protecció Social de el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya .

El servei es troba situat en  Barcelona , en una zona urbana ben comunicada i amb possibilitats d’establir contacte amb altres recursos assistencials i comunitaris. Un element innovador de el projecte és el circuit integral on s’inscriu, format per altres serveis d’atenció en Salut Mental de la mateixa entitat.

Oferim diferents modalitats de vinculació a el servei en funció de les necessitats de la persona atesa i incentivar programes comunitaris amb metodologies participatives i fomentant la contribució i implicació de la comunitat, amb el propòsit de proporcionar un suport integral que els faciliti millorar la seva qualitat de vida i establir nous projectes vitals.

Itineraris de tractament personalitzats

 • Àrea psicoterapèutica.
 • Àrea socioeducativa.
 • Àrea ocupacional.
 • Àrea de capacitació d’autonomia.
 • Àrea de desenvolupament personal i autoconeixement.
 • Àrea d’inserció comunitària.

Objectius:

 • Manteniment i consolidació de l’abstinència de les persones ateses.
 • Promoció de el desenvolupament personal, fomentant l’empoderament a partir de l’adquisició de competències personals.
 • Desenvolupament d’autonomia personal mitjançant el treball d’aspectes relatius a l’organització domèstica, gestió econòmica, hàbits d’alimentació…
 • Inserció laboral i/o la millora de l’nivell d’ocupabilitat.
 • Promoció social i cultural.
 • Treball en xarxa amb serveis de l’àrea de salut mental i drogodependències, així com amb les fundacions tutelars.
 • Augment de consciència sobre el trastorn mental i sobre la necessitat de tractament.
 • Foment de l’benestar i qualitat de vida.

Altres serveis

 • Atenció i orientació familiar. Oferim espais d’orientació a nivell individual adreçat als familiars de les persones ateses.
 • Monitorització de l’consum. Realització d’analítiques d’orina amb el propòsit d’assegurar l’abstinència.
 • Subprograma d’atenció a la Patologia Dual.
 • Inserció sociolaboral.
 • Activitats d’inserció laboral a través de la iniciativa “Club Digital” amb el suport de la Fundació Obra Social “La Caixa”.

Informació de contacte:

Email: dir.pisbcn@fsyc.org
Telèfon: 93 346 19 23
Persones de contacte: Laura Portugués / Judit Deprez