Programa "Rosella" per usuàries de drogues en situaciód'exclusió social

El programa “Rosella” s’adreça a dones usuàries de drogues en situació d’exclusió social. S’inicia l’any passat 2.016 i compta amb el finançament de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives de la Generalitat Valenciana, així com de la Fundació Bancaixa.

L’objectiu és facilitar la ACCESSIBILITAT de les dones en risc d’exclusió social a circuits normalitzats, mitjançant la dotació de les eines necessàries que afavoreixin la seva empoderament i permetin la realització de canvis en el seu procés d’exclusió que facilitin la seva inclusió social.

La metodologia contempla un enfocament d’atenció integral a la persona drogodependent des d’una perspectiva bio-psico-social, incidint de manera especial en aquesta última. La reducció de danys, com a estratègia d’intervenció destinada a minimitzar la deterioració i els riscos associats al consum de drogues i l’estil de vida associat a aquest, sense necessàriament reduir o eliminar aquest, constitueix el model de la intervenció.

El Programa es realitza a la ciutat de València, ia més de les intervencions assenyalades més amunt, els ofereix també l’acompanyament que necessiten per introduir canvis significatius en els seus patrons de comportament i de relació habituals.

Informació de contacte

Email: valencia@fsyc.org
Telèfon: 96 377 7390
Persones de contacte: Raquel Álvarez