Interleave - Intervencions amb dones usuàries de droguesvíctimes de violència masclista, Unió Europea

Les dones representen aproximadament una quarta part de les persones amb problemes d’addicció a les drogues i al voltant d’una cinquena part de les que accedeixen a tractament a Europa. Entre elles, un alt percentatge són supervivents de violència de gènere. Tot i els creixents esforços i iniciatives a nivell local i internacional per fer front a aquest problema, segueixen existint moltes barreres d’accés als tractaments per a les dones consumidores.

El Projecte Europeu Interleave té com a objectiu analitzar les violències de gènere que travessen les dones consumidores, així com les millors pràctiques en l’àmbit de la prevenció i la intervenció per tal d’elaborar una caixa d’eines (“toolkit”) adreçada a professionals que treballen en aquest àmbit.

En el projecte hi participen vuit organitzacions: Comunità di Venezia (Itàlia), Fundació Salut i Comunitat (Espanya), Therapieverbund Ludwigsmühle (Alemanya), Therapiesalon im Wald (Àustria), IREFREA (Portugal), Eu-Open (Itàlia), zajednica Susret ( Croàcia) i ENSA (Xarxa Europea).

Entre les accions, la iniciativa preveu una investigació inicial liderada per Fundació Salut i Comunitat (FSC) a realitzar amb una mostra multinacional de dones víctimes de violència i el personal que les atén. Així mateix, es realitzarà un intercanvi de bones pràctiques entre les organitzacions dels països participants amb la presència d’expertes i experts locals. D’acord a tot l’anterior, es desenvoluparan un conjunt d’eines d’intervenció dirigides a professionals.

Amb un enfocament multinivell i interdisciplinari, el projecte està dissenyat per donar suport a les entitats de la societat civil reforçant la seva capacitat per prestar millors serveis en l’àmbit de les drogues des d’un enfocament de gènere i feminista.

La Fundació Salut i Comunitat (FSC) porta anys treballant en l’àmbit de la intersecció entre les drogues i el gènere a través de diferents projectes. Per a més informació:  https://www.drogasgenero.info/

El Projecte Interleave està finançat pel Programa de Justícia (Iniciatives Polítiques a Drogues) de la Unió Europea amb una durada prevista de 24 mesos (de novembre 2020 octubre 2022). Els seus resultats es poden consultar al portal web: http://www.interleave.org

Informació de contacte

Email: laia.plaza@fsyc.org
Telèfon: 93 244 05 70
Persones de contacte: Laia Plaza