Servei d'Acollida i Recuperació. Casa per a donesen situació de violència masclista i els seus fills i fillesal Segrià (Lleida)

Es tracta d’una casa que ofereix acollida i atenció integral a dones i les seves filles i fills dependents, que requereixen d’un espai de protecció que possibiliti el procés de recuperació motivat pel patiment de violència masclista. El recurs pertany al Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya.

Per tant, la seva funció és donar suport les 24 hores del dia els 365 dies de l’any a les dones i les seves famílies en el restabliment de l’autoestima, autonomia i la recuperació dels drets dels quals han estat privades i superar la situació d’abús viscuda.

Durant l’últim any hem atès 55 persones, de les quals 26 són dones i 29 nenes i nens.

Els criteris d’accés són:
  • Dones maltractades física, psíquica, i/o sexualment en el seu entorn familiar, que han decidit deixar o han deixat el domicili, que no disposen de recursos personals, familiars o socials per poder afrontar la situació i que no necessitin d’un recurs terapèutic incompatible amb la vida grupal a la casa.
  • Que tinguin com a mínim 18 anys o que siguin menors emancipades.
  • Que manifestin lliurement la voluntat d’ingressar a la Casa d’Acollida i estiguin disposades a iniciar el pla de millora que conjuntament portaran a terme elles i l’equip professional.
  • Que, encara que no hagin denunciat els maltractaments ni interposat demanda de separació, estiguin disposades a fer-ho en el període més breu possible, com a protecció legal per a elles i els seus fills.

Informació de contacte

Generalitat de Catalunya: 93 483 10 00