“T’Acompanyem”: servei per a dones drogodependentsque han patit violència masclista (Barcelona Província)

El  Programa “T’Acompanyem” s’adreça a dones  amb  conducta  addictiva i que han patit violència de gènere. Es tracta d’un servei que ofereix l’acompanyament i supervisió periòdic d’una professional per facilitar el pas a la vida autònoma de les dones beneficiàries del servei, mantenir aquesta autonomia i aconseguir el màxim nivell d’inserció en la comunitat amb metodologies d’empoderament i des de la perspectiva feminista i de gènere.

L’acompanyament i supervisió periòdic d’una professional pot facilitar a la dona assolir la seva independència en un futur no llunyà, així com evitar processos de recaigudes. També prevenir relacions abusives, contribuint al procés de recuperació i reafirmació cap a l’autonomia de la dona. Es tracta de potenciar les seves competències, recuperant recursos personals i convertint-la en protagonista de la seva recuperació, i que d’aquesta manera també pugui trobar les eines personals per fer desaparèixer les repercussions negatives de la violència patida.

El servei s’enquadra  dins  de  la necessitat empírica detectada per part dels equips professionals que treballen en la  última  fase  de  la  inclusió de  les  dones  amb consums problemàtics. Així, l’experiència  demostra  que  passar  d’un  recurs  residencial  on  hi  ha  professionals especialitzats/des 12 o 24 hores al dia a viure de manera independent resulta  força complicat. Per aquest motiu, el programa ofereix  seguiment i suport a les dones que estan realitzant tractament en altres recursos residencials d’alta intensitat. Pretén, d’aquesta manera, ser el darrer dispositiu de la xarxa per a  consolidar la  seva inclusió social i comunitària.

T’Acompanyem” està obert a totes les dones que acaben tractament en programes i serveis de la  xarxa pública de drogues i violències de la Generalitat de Catalunya. Els professionals que intervenen en aquest programa es coordinaran amb els Centres d’Atenció i Seguiment de les drogodependències (CAS), amb el SARA (Servei d’Atenció, Recuperació i Acollida), i demés serveis de la xarxa pública d’atenció a les drogodependències de Catalunya com poden ser els dependents de l’ICD (Institut Català de les Dones).

El programa compta amb el finançament del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya a través de la Convocatòria de Suport a Projectes d’Entitats (COSPE) dins de la línea de subvenció a programes de prevenció, suport i lluita contra la violència masclista, i per a activitats de lluita contra la violència masclista amb càrrec al fons del pacte d’Estat contra la violència de gènere.

Información de contacto

Email: dir.espaiariadna@fsyc.org
Persones de contacte: Miriam Vazquez