Beldur Barik: programa de sensibilitzaciói prevenció de la violència masclista

El “Programa de sensibilització de la violència masclista entorn del 25N Beldur Barik”, finançat per l’Ajuntament de Vitòria-Gasteiz, té com a finalitat la prevenció de la violència masclista entre el jovent. Està impulsat per les institucions de les Comunitat Autònoma del País Basc, i el seu principal objectiu és promoure reflexions i debats al voltant de la violència sexista entre els i les joves per tal de contribuir a la transformació d’una societat masclista a una igualitària.

objectius

  • Impulsar la participació de la joventut a través del desenvolupament i dinamització del programa interinstitucional Beldur Barik.
  • Promoure estratègies educatives, preventives i de sensibilització a través de l’organització i desenvolupament del programa “Vitòria-Gasteiz-Ciutat Educadora” i l’estratègia Beldur Barik.
  • Vincular el programa Beldur Barik amb la campanya del 25N Dia Internacional Contra la Violència cap a les dones.

Per facilitar el desenvolupament del mateix, es realitzen les següents activitats:

  • Adaptar les eines de comunicació i difusió del programa;
  • Dissenyar la campanya de comunicació del programa de manera coordinada amb el Servei d’Igualtat;
  • Dissenyar i gestionar el programa “Victòria-Gazteiz Ciutat Educadora”;
  • Organitzar i gestionar el concurs Beldur Barik a nivell local, en coordinació amb l’organització a nivell de la comunitat autònoma del País Basc;
  • Incorporar i articular en el programa de prevenció de la violència masclista adreçats principalment a joves en el marc de Beldur Barik i l’Escola de Empoderament Femení, especialment el Laboratori d’Art Urbà.
  • Crear una estratègia de comunicació i difusió del programa.

Beldur Barik significa “Sense Por”. L’actitud Beldur Barik es basa en el respecte, la llibertat, l’autonomia, la coresponsabilitat i un ferri rebuig de la violència. És aquella que demostra un compromís personal i col·lectiu per revertir i enfrontar les manifestacions de la cultura masclista i la violència sexista, és a dir, l’actitud que no té por de fer front a (i fins i tot parar) aquestes situacions de desigualtat i/o masclisme.

Informació de contacte

Email: marta.alvarez@fsyc.org
Telèfon: 93 244 05 70
Persones de contacte: Marta Álvarez