Inclusió de Dones Mitjançant Acompanyament (IMMA):intervenció amb dones víctimes de tracta amb fins d'explotació sexual (Castelló)

Des del projecte IMMA acompanyem a dones en exercici de la prostitució, prioritàriament víctimes de tracta amb fins d’explotació sexual, en un procés d’inclusió basat en l’accés a drets socials i sanitaris.

El tràfic constitueix una de les formes més extremes de la violència contra les dones, suposa una greu vulneració als seus drets humans, i no obstant això és socialment tolerada, convertint a la dona en objecte de consum masculí.

Aquest programa que es desenvolupa en zones de prostitució al carrer de la província i en els locals de la Fundació Salut i Comunitat a Castelló, pretén facilitar l’accés a drets socials, econòmics i sanitaris com a procés d’increment de l’autonomia personal i reducció de l’aïllament.

La nostra intervenció inclou prevenció de malalties de transmissió sexual, i accés a seguiment, control i, si escau, tractament de les mateixes.

Però més enllà d’això, es promou la inclusió en els sistemes de protecció sociosanitaris de zona, amb informació, assessorament i acompanyament quan cal.

Aquest programa és finançat pel Ministeri de Presidència, Relacions Institucionals i Igualtat, la Conselleria d’Igualtat i Polítiques inclusives de la Generalitat Valenciana, l’Assignació Tributària de l’IRPF per a fins socials i l’Ajuntament de Castelló.

Informació de contacte

Email: castello@fsyc.org
Telèfon: 964215026 – 964340267
Persones de contacte: Belén Sánchez Garcés