Servei d'Atenció Integral LGBTI (SAI)de Pineda de Mar (Barcelona)

El Servei d’Atenció Integral (SAI LGBTI) de Pineda de Mar és un recurs i referent local LGBTI que dona resposta a qualsevol necessitat d’acompanyament, suport o informació que tingui la ciutadania en relació a la diversitat sexual i de gènere.

L’objectiu general del SAI LGBTI és atendre les persones que pateixin, hagin patit o estiguin en risc de patir discriminació o violència per raó de l’orientació sexual (LGTBIQ+), la identitat de gènere (és a dir, si ens identifiquem i sentim home, dona o una altra opció) o l’expressió de gènere (forma i manera d’expressar-se, pot ser: masculí, femení, andrògina o combinada), amb la finalitat de donar-les suport i facilitar la resposta més apropiada a la situació que pateixen.

El servei s’adreça tan a persones com a entitats per tal de sensibilitzar, informar i mostrar la diversitat d’orientació sexual, d’identitat de gènere i prevenir LGBTifòbia. També és un recurs on pivoten les polítiques públiques locals, promovent la formació dels treballadors/es públics i el disseny i la implementació de les accions del Pla local LGBTI.

L’equip de professionals de la Fundació Salut i Comunitat (FSC) ofereix la prestació conjunta del SAI LGBTI amb la del Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) de Pineda de Mar. L’equip tècnic el componen professionals amb diferents perfils (multidisciplinari) provinents de la psicologia, el treball social i l’àmbit jurídic.

Aquest recurs forma part de la XARXA Pública de Serveis d’Atenció Integral LGBTI posada en marxa pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, a través de la Direcció General d’Igualtat i en coordinació amb els ens locals de Catalunya.

Informació de contacte

Email: coord.siadpineda@fsyc.org
Telèfon: 93 244 05 70
Persones de contacte: Berenice Domínguez