Serveis Substitutoris de la Llar (SSL)per a dones que pateixen situacions de violència (Catalunya)

Els Serveis Substitutoris de la Llar (SSL) són “un servei temporal que actuen com a substitució de la llar i que compten amb suport de professionals especialitzats per facilitar la plena integració sociolaboral de les dones que pateixen situacions de violència.“ (Art. 59.1 de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista) i pertanyen al Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya.

La Fundació Salut i Comunitat (FSC) gestiona tres recursos residencials que ofereixen un espai de substitució de la llar amb capacitat per acollir quatre dones amb les seves respectives filles i fills a les comarques de la Noguera Pallaresa, l’Alt Penedès i el Maresme.

Els objectius dels SSL són:

  • Oferir suport i acompanyament a les dones i les seves filles i fills per als processos de recuperació.
  • Facilitar la plena integració social i laboral de les dones acollides que han patit situacions de violència masclista.

Al servei es realitzen, principalment, les funcions següents: acolliment, convivència, allotjament, manutenció, acompanyament, descans i lleure, foment de la integració sociolaboral, promoció de l’ocupació, acompanyament als infants i adolescents, avaluació dels casos i coordinació amb recursos de la comunitat. Entenent, en tot moment, l’atenció a les dones i els seus fills/filles com un exercici de comprensió i flexibilitat envers cadascuna de les situacions.

Informació de contacte

Generalitat de Cataluña: 93 483 10 00