Dinamització del procés participatiudel Consell Municipal de Dones de Tarragona

El seu objectiu és poder millorar i augmentar la participació ciutadana del Consell Municipal de Dones (CMD) de Tarragona donant resposta a les demandes de la ciutadania d’avançar cap a una democràcia que promocioni la creació d’espais i mecanismes que permetin apropar, sobretot a les dones, a participar en els espais públics i en les decisions polítiques.

El CMD incideix en la planificació de les polítiques municipals, permetent visibilitzar les realitats, necessitats i inquietuds de les dones a la ciutat de Tarragona. Amb aquest projecte finançat per l’Ajuntament de Tarragona es pretén col·laborar i acompanyar les ciutadanes, mitjançant la dinamització del procés participatiu del CMD. Es pretén, a més, estudiar i analitzar la situació de les dones al municipi i en cas necessari visibilitzar qualsevol situació de discriminació que es produeixi per raó de sexe. Així mateix es fomenta un espai de trobada i interlocució entre les associacions i administracions locals, canalitzant propostes i queixes (col·lectives o individuals) per al seu tractament en els òrgans municipals competents.

Tot això es realitza fomentant l’associacionisme entre dones, estimulant la seva creació, promovent l’empoderament i l’autonomia de les dones, afavorint la seva participació en els espais públics i de presa de decisions, i també assessorant als organismes municipals en matèria d’igualtat en la definició de línies d’actuació, així com en l’elaboració de programes per a la ciutadania.

Es realitzarà mitjançant l’ús de tècniques participatives que situïn a les persones en un pla d’igualtat i de reconeixement de totes les participants, amb l’objectiu d’apoderar-se, formar part d’un grup d’iguals i, al cap i a la fi, incidir en la millora de qualitat de vida de les dones.

Informació de contacte

Email: fsyc@fsyc.org
Telèfon: 93 244 05 70
Persones de contacte: Marta Álvarez