¿Camines? Programa d'Acompanyamentcap a la inserció sociolaboral de dones en situació de prostitució (Castelló)

Des ¿Camines? es realitza un acompanyament en itineraris integrals d’inserció sociolaboral a dones a partir de 18 anys en situació de prostitució i/o víctimes de tràfic amb fins d’explotació sexual. Les dones poden accedir directament o bé derivades d’altres serveis i centres.

Els seus objectius és desenvolupar capacitats individuals i dotar de suports grupals a les dones participants, mitjançant l’assessorament sociolaboral i formatiu.

La situació global en què es troben aquestes dones, i la seva alta exposició a factors de risc, fa necessària una actuació urgent en matèria inserció laboral, que els faciliti una inclusió social plena. És un projecte enfocat a aquesta problemàtica per a l’eradicació de l’exclusió social del col·lectiu. El servei adapta la seva metodologia, horaris i oferta a les necessitats de les dones ateses.

Entre d’altres, s’ofereixen cursos de castellà; cursos d’informàtica bàsica; cursos de comerç; cursos d’habilitats sociolaborals i de formació en gènere. També, per facilitar la inclusió laboral, el projecte tracta de detectar tots els sectors d’activitat que generen llocs de treball en el teixit empresarial local. En aquest sentit, es realitza una prospecció laboral d’empreses disposades a oferir contractacions a les dones en recerca activa d’ocupació que participen en el programa.

Aquest és un servei ha iniciat el seu camí el 2020, gràcies a el suport de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques inclosos. Aquesta és una actuació cofinançada per la Unió Europea a través de el Programa Operatiu de Fons Social Europeu (FSE) de la Comunitat Valenciana 2014-2020. També compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de Castelló.

Informació de contacte

Email: dir.castello@fsyc.org
Teléfono: 667 637 250
Personas de contacto: Belén Sánchez Garcés