"IDEES Gènere", Iniciativa D'Avaluació de l'Atenció Sociosanitària a persones en risc d'exclusió amb perspectiva de gènere

Aquest projecte, finançat pel Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030, amb càrrec a l’assignació tributària del 0,7% de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF), té per objectiu la creació d’un sistema de seguiment i avaluació en perspectiva de gènere i interseccional dels serveis i programes de làmbit de les drogodependències i la violència masclista que gestiona lentitat.

El projecte, que es desenvoluparà entre el gener i el desembre del 2024, durà a terme diferents accions per al suport a les i els professionals de l’entitat que treballen en aquests sectors, millorant la seva capacitat en matèria d’avaluació amb una perspectiva de gènere “interseccional” (és a dir, que tingui en compte la intersecció entre la influència del gènere i altres factors com la raça, la pobresa, la salut mental, etc.). Entre aquestes accions, hi ha la detecció de necessitats d’avaluació en aquest àmbit, la facilitació d’eines d’avaluació sensibles al gènere i la diversitat. També desenvolupar sistemes de gestió del coneixement en xarxa, a més d’altres accions de difusió i avaluació de la iniciativa pròpia.

El projecte té per objectiu implicar uns 100 professionals de l’entitat que treballen als esmentats sectors a nivell estatal, així com representants dels diferents àmbits d’intervenció social de la FSC a Aragó, Cantàbria, Catalunya, Castella-la Manxa, Castella i Lleó , La Rioja, Comunitat de Madrid, Regió de Múrcia, País Basc i Comunitat Valenciana.

Aquest projecte, innovador en l‟àmbit de la intervenció social, s’emmarca en el Programa IDEES (Informació, Diagnòstic, Avaluació, Atenció i Seguiment) de la Fundació Salut i Comunitat (FSC), un sistema d‟avaluació integrat i digitalitzat basat en l’evidència per mesurar l’eficàcia dels diferents serveis i programes que gestiona l’entitat a favor de la promoció de la qualitat i la millora contínua, i que es va iniciar el 2021 a l’àmbit de les drogodependències.

Així mateix, “IDEES Gènere” s’alinea amb les recomanacions suggerides per múltiples instituts i agències internacionals com l’European Institute of Gender Equality (EIGE) o l’ONU Dones sobre avaluacions sensibles al gènere, així com amb l’ estratègia del Govern en matèria d’igualtat efectiva entre dones i homes 2022-2025.

Cal assenyalar que la FSC ha desenvolupat i continua desenvolupant i implementant diversos programes i activitats relacionades amb l’avaluació en diferents àmbits d’intervenció específics. Per això, la idea central d’aquesta iniciativa d’avaluació amb perspectiva de gènere és promoure-la en tots els àmbits d’intervenció social de la FSC: l’alcoholisme i altres drogodependències, la inclusió social i laboral de persones en risc d’exclusió, la inserció de persones recluses i exrecluses, les persones migrants, la tercera edat, la protecció a la infància i adolescència i la violència masclista.

Informació de contacte

Email: daniel.urbina@fysc.org / laia.plaza@fsyc.org
Telèfon: 93 244 05 70
Persones de contacte: Daniel Urbina i Laia Plaza