Assessorament psicològicamb perspectiva de gènere per a les dones

Es tracta d’un espai presencial d’atenció psicològica i assessorament per a dones, especialment en situacions de violència masclista, que ofereix informació entorn a d’altres recursos públics i privats de la xarxa d’atenció a les dones i facilita el procés de derivació d’aquells casos en què convingui. El servei també és responsable de la compilació de les dades estadístiques. És un servei de titularitat de l’Institut Català de les Dones (ICD) de la Generalitat de Catalunya.

L’impacte de la violència masclista en les dones que viuen o han viscut aquesta situació requereix d’una intervenció psicològica especialitzada que ofereixi un assessorament i orientació entorn tots els aspectes de l’estructura personal i social de les dones ateses. Aquesta atenció psicològica ha d’anar encaminada a enfortir les habilitats de la dona per fer front a la situació viscuda, tractant de reparar el dany ocasionat per la violència masclista facilitant l’accés a d’altres recursos de la xarxa d’atenció a les dones. Així mateix, és fonamental per a l’Institut Català de les Dones incorporar la perspectiva de gènere en l’assessorament psicològic per a dones.

Objectius
 • Oferir atenció psicològica professional a les dones que siguin derivades per l’ICD.
 • Atendre presencialment els casos de violència masclista detectats per la Fiscalia.
 • Oferir informació actualitzada entorn als diferents recursos, públics i privats, de la xarxa d’atenció a les dones en el territori, facilitant el procés de derivació dels casos que procedeixin.
 • Portar a terme un seguiment individualitzat dels expedients oberts al servei i realitzar informes de valoració i identificació de les situacions de violència quan així s’indiqui.
 • Formar el personal de l’ICD (o relacionat) en temes de violència de gènere.
 • Recopilar les dades estadístiques del servei.
Població destinatària
 • Les persones destinatàries del servei són dones que viuen o han viscut situacions de violència masclista, que accedeixen per recomanació de l’ICD o bé són derivades al servei per indicació de la Fiscalia. Les dones poden presentar les situacions següents:
  • Violència masclista en l’àmbit de la parella o exparella.
  • Violència masclista en l’àmbit familiar
  • Violència masclista en l’àmbit laboral.
  • Violència masclista en l’àmbit social o comunitari.
  • Haver sofert violència física, psicològica, sexual i/o econòmica.

L’accés al servei es pot dur a terme mitjançant derivació per part de l’Institut Català de les Dones o per indicació de la Fiscalia.

Informació de contacte

Telèfon: 93 495 16 00
Correu electrònic: barcelona.atpsicologicaicd@fsyc.org
Persones de contacte: Gemma Cánovas Sau