Servei de pis amb suport per a donesen situació de violència masclista i els seus fills i filles

Es tracta d’un pis amb suport que ofereix un espai de substitució de la llar a les dones i les seves filles i fills que han patit situacions de violència masclista. Es tracta d’un recurs que proporciona la possibilitat de continuar amb el pla de treball iniciat al Servei d’Acollida per a dones maltractades de la comarca del Segrià, incidint especialment sobre la integració sociolaboral. El recurs pertany al Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya.

El pis té capacitat per a quatre famílies i el seu objectiu principal és crear un clima relacional òptim, que faciliti desenvolupar amb èxit les habilitats socials necessàries per obtenir la plena autonomia personal. Seguint el procés de recuperació iniciat es pretén, per tant, restablir llaços importants en la relació maternofilial i en els vincles socials i familiars que, a causa de les greus situacions de maltractaments (tant físics com psíquics), s’han vist fortament danyats.

Informació de contacte

Generalitat de Catalunya: 93 483 10 00