Servei d'Informació i Atencióa les dones de Gavà (SIAD)

El Servei d’Informació i Atenció a les Dones de Gavà es constitueix com a espai de referència de les dones de Gavà així com d’assistència especialitzada per atendre les seves necessitats i demandes de forma individual, grupal i comunitària. És un servei a peu de carrer que permet obtenir un coneixement de primera mà de la situació de les dones, fet que el converteix en un instrument eficaç per a l’abordatge de les desigualtats. Així doncs, el SIAD actua com:

  • Punt de trobada de dones, amb espais de formació, sensibilització i accés lliure a les noves tecnologies i centre de documentació.
  • Centre de referència en polítiques d’igualtat dirigit a dones i homes del municipi, ia entitats i col·lectius que treballen per l’equitat en la ciutat.
  • Servei d’atenció especialitzat en dones que pateixen violència masclista.
  • Punt d’informació, assessorament i atenció integral a les dones.
  • Servei gratuït i confidencial, que compta amb atenció jurídica i psicològica.

Objectius

Millorar la qualitat de vida de les ciutadanes, visibilitzar les seves experiències i coneixements i contribuir a l’eradicació de les situacions de discriminació i violència masclista, fomentant els processos de presa de consciència i autonomia de les dones. A més del treball individualitzat amb les dones, el SIAD realitza tasques de coordinació professional, treball comunitari i en xarxa:

  • Posar en marxa accions de sensibilització amb el moviment associatiu per aconseguir, a través de la sensibilització de les discriminacions de gènere, una ciutat lliure de violència masclista.
  • Potenciar el treball en xarxa interprofessional i la coordinació amb la resta de serveis d’atenció del circuit local contra la violència masclista, coordinació amb el SIE o altres instàncies supralocals, etc.
  • Treballar conjuntament amb l’administració, i la comunitat educativa, per desenvolupar el Projecte Educatiu de Ciutat de l’Ajuntament de Gavà.

Població beneficiària

El servei s’adreça a les dones de Gavà, als/les professionals d’altres serveis i en general a les persones que necessitin conèixer els recursos disponibles per a resoldre els problemes vinculats a la discriminació, la violència de gènere, la inserció sociolaboral, etc.

Informació de contacte

Email: siad@gava.cat
Telèfon: 93 263 92 22
Persones de contacte: Marina González