Servei d’Intervenció Especialitzada (SIE)a Mataró i la comarca del Maresme

El Servei d’Intervenció Especialitzada per a dones en situació de violència masclista i per als seus fills i filles a Mataró i la comarca del Maresme és un servei públic del Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya, gestionat per FSC des de desembre de 2014 , que ofereix atenció integral i recursos per al procés de recuperació de les dones que han patit o pateixen situacions de violència masclista, i també a les seves filles i fills.

El centre té com a objectiu fonamental oferir informació, atenció i recuperació des d’una perspectiva integral per facilitar atenció i recursos en el procés de recuperació tant a dones com als nens i adolescents a càrrec. Així mateix, des del servei es potencia la prevenció, la sensibilització i la implicació comunitària en aquest problema social de primer ordre.

Principals destinataris/es de la intervenció:
  • Dones residents en l’àmbit territorial d’actuació, majors de 18 anys (o menors amb autorització) que viuen o han viscut qualsevol manifestació de violència masclista, sense discriminació per edat, estat de salut física i mental, discapacitat, situació legal, orientació sexual i/o procedència.
  • Nens i adolescents que viuen o han viscut situacions de violència masclista. Principalment, són els fills i les filles de les dones ateses en el servei, tot i que també s’atendrà als fills i filles de les dones que hagin mort a conseqüència de la violència a mans de l’agressor.
Altres destinataris/es:
  • Familiars i entorn afectiu de la dona afectats per la situació de violència (excepte la persona agressora o afins) o que siguin rellevants per a la intervenció i la facilitació del propi procés de recuperació, tant de la dona com els infants, prèvia valoració de l’equip professional del servei. Aquest tipus d’intervenció serà sempre puntual i amb el previ consentiment i demanda de la persona usuària.
  • Professionals de serveis i recursos comunitaris, així com el teixit associatiu i la població en general, dins del territori del referència del SIE, a través d’intervencions dirigides a la sensibilització, la prevenció i la visualització de la violència masclista en la comunitat.

Informació de contacte

Email: dir.siemaresme@fsyc.org
Telèfon: 93 796 13 00
Persones de contacte: Cris Guerrero Vila