Centre Municipald’Acolliment d’Urgències

Es tracta d’un servei residencial d’urgència per a dones que viuen situacions de violència masclista i per als seus fills i filles. La seva principal funció és aportar a aquest col·lectiu un espai de reflexió i acompanyament temporal les 24 hores del dia durant els 365 dies de l’any. L’Ajuntament de Barcelona és la institució titular del centre.

La millora en l’acollida a les dones en situació d’urgència per violència masclista fa necessària l’existència d’un servei d’urgències amb caràcter específic i transitori, que permeti establir un pla de treball conjunt entre les dones i altres centres de la xarxa municipal d’atenció a les dones. El centre és de curta estada.

Els principals objectius del centre són:
  • Crear un context de suport per a les dones i fills/es dins d’un espai sense violència basat en el diàleg i la resolució pacífica dels conflictes, on es disposi d’un espai de seguretat, respir i acompanyament òptim perquè la dona pugui reflexionar sobre seva situació i les possibles alternatives i decisions a prendre.
  • Aportar la cobertura de les necessitats bàsiques de la dona i dels seus fills i filles.
  • Donar suport a la dona en el procés d’explicació als seus fills i filles de la situació en què es troben i el perquè de ser al recurs.
  • Proporcionar atenció educativa, psicològica i contenció emocional mentre dura l’estada al servei.
  • Complementar les intervencions que es realitzen des del Servei d’Atenció, Recuperació i Acollida (SARA).
  • Complementar de manera continuada el procés d’exploració, valoració i orientació inicial que el SARA dugui a terme, generant un únic i integrat expedient per nucli familiar o dona.
Vies d’accés al centre:
  • Servei d’Atenció, Recuperació i Acollida (SARA): aquest servei derivarà les dones i els seus fills i filles de dilluns a divendres no festius entre les 09.00h i les 18.00h.
  • El Centre d’Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB): podrà derivar dones i els seus fills i filles de dilluns a divendres no festius de 18.00h a 21.00h, i caps de setmana i festius de 09.00 a 21.00h.
  • El Servei d’Atenció Socioeducativa (SAS) de l’Agència ABITS

Informació de contacte

Email: marta.alvarez@fsyc.org
Telèfon: 93 244 05 70
Persones de contacte: Marta Álvarez