Intervenció comunitària entorn els drets sexuals,reproductius i les violències de gènere a Dakar, Senegal

El projecte “Reforçament de les capacitats i de la participació institucional i comunitària en relació a les Violències Basades en el Gènere (VBG) i als Drets Sexuals i Reproductius (DSR) als departaments de Pikine i Guédiawaye (Dakar, Senegal)” té per objectiu potenciar la salut sexual i reproductiva i prevenir les VBG a 5 comunitats de la perifèria de Dakar, a través del lideratge de 5 dones joves de les mateixes comunitats.

Es tracta d’un projecte de cooperació impulsat i conduït per la Fundació Salut i Comunitat (FSC) amb la col·laboració de l’associació de Joves Units per la Democràcia, la Ciutadania, Lideratge i el Gènere (JEUNEDEV) del Senegal, contrapart local, i compta amb el finançament de la Regidoria de Solidaritat i Cooperació Internacional de l’Ajuntament de Terrassa.

Les diferents accions del projecte (2020/21) són:

1) Un estudi de context per determinar les 5 comunitats i les 5 dones joves líders;

2) La capacitació d’aquestes cinc dones joves líders en Drets Sexuals i Reproductius (DSR), Violències Basades en el Gènere (VBG) participació i emprenedoria social;

3) Un cop capacitades, les joves lideraran el reforçament de les capacitats de les pròpies comunitats en matèria de DSR/VBG a través de les següents accions:

  1. a) La capacitació de 500 nens i nenes sobre Mutilació Genital Femenina (MGF) i Matrimonis precoços/forçats;
  2. b) La capacitació de 2.500 dones en DSR/VBG i emprenedoria social;
  3. c) La capacitació de 2.500 homes en DSR/VBG i coresponsabilitat en tasques reproductives;
  4. d) La capacitació de 50 professionals de la salut en detecció i derivació de dones i nenes víctimes/supervivents de VBG;
  5. e) La capacitació de 50 autoritats polítiques i religioses en DSR/VBG a través d’un seminari d’intercanvi entre comunitats.

Finalment, s’espera que un Comitè Comunitari analitzi i impulsi diferents iniciatives en relació als DSR/VBG en el si de les pròpies comunitats amb el suport de les autoritats locals.

Durant el mateix període del projecte de cooperació, la Fundació Salut i Comunitat també està duent a terme un Programa de sensibilització al voltant de les violències contra les dones al Senegal dins del marc d’un projecte d’Educació per al Desenvolupament (EpD), sensibilització i incidència politicosocial a la localitat de Terrassa (Barcelona).

Informació de contacte

Email: laia.plaza@fsyc.org
Telèfon: 93 244 05 70
Persones de contacte: Laia Plaza