Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD)de Pineda de Mar

El Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) de Pineda de Mar es constitueix com a espai de referència de les dones de Pineda de Mar així com d’assistència especialitzada per atendre les seves necessitats i demandes de forma individual, grupal i comunitària.

L’objectiu general del SIAD és donar resposta a les diferents demandes d’informació i d’atenció formulades per les dones usuàries, així com potenciar els processos d’autonomia d’aquelles i contribuir a la superació de totes les situacions de vulnerabilitat per causa de discriminació de gènere.

El SIAD és un servei específic per a les dones del municipi de Pineda de Mar i un espai de relació, que ofereix informació, orientació i assessorament amb perspectiva de gènere i facilita l’accés als recursos de la xarxa d’atenció a les dones, especialment en aspectes relacionats amb violència masclista. Treballa en col·laboració amb la resta de serveis de la xarxa d’atenció a les dones. Promou la igualtat al municipi mitjançant actes i activitats de sensibilització i contribueix en millorar la qualitat de vida de les ciutadanes, visibilitzar les seves experiències i coneixements i contribuir a l’eradicació de les situacions de discriminació i violència masclista, fomentant els processos de presa de consciència i autonomia de les dones.

El servei s’adreça a les dones de Pineda de Mar, als/les professionals d’altres serveis i en general a les persones que necessitin conèixer els recursos disponibles per a resoldre els problemes vinculats a la discriminació, la violència de gènere, la inserció sociolaboral, etc.

El SIAD ofereix la prestació conjunta amb el Servei d’Atenció Integral LGBTI (SAI) de Pineda de Mar, que dona resposta a qualsevol necessitat d’acompanyament, suport o informació que tingui la ciutadania en relació a la diversitat sexual i de gènere. L’equip tècnic del SIAD i SAI el componen professionals de la Fundació Salut i Comunitat (FSC) amb diferents perfils -multidisciplinaris- provinents de la psicologia, el treball social i l’àmbit jurídic. L’equip tècnic s’encarregarà, juntament amb la figura de coordinació del servei, de la planificació, la intervenció i el seguiment dels casos derivats al SIAD-SAI. L’organigrama del funcionament del servei segons les seves àrees d’intervenció és:

 

 

El SIAD-SAI de Pineda de Mar anualment posa en marxa accions de sensibilització amb el moviment associatiu per aconseguir, a través de la sensibilització de les discriminacions de gènere, una ciutat lliure de violència masclista i es commemoren diades internacionals com:

  • Dia internacional de les dones – 8 de març
  • Dia contra la violència masclista – 25 de novembre
  • Campanyes de sensibilització LGBTI
  • Punts liles

Informació de contacte:

Email: coord.siadpineda@fsyc.org
Telèfon: 93 244 05 70
Persones de contacte: Berenice Domínguez