Projecte de sensibilització sobre prostitució i tracta de dones amb finalitat d'explotació sexual

Aquest projecte neix com a eina de sensibilització i conscienciació sobre la realitat existent al voltant de la prostitució i el tràfic d’éssers humans (TSH) amb fins d’explotació sexual a la població adolescent compresa amb edats compreses entre els 13 i 18 anys.  

Es realitzen tallers de sensibilització al voltant d’aquest tema als instituts i centres educatius de Castelló de la Plana als cursos 4t ESO, batxillerat i cicles formatius.  

Els objectius del projecte són:  

  • Sensibilitzar sobre la realitat de la TSH i la prostitució. 
  • Reduir l’estigma social associat a les dones que ocupen la prostitució visibilitzant la realitat a què s’enfronten. 
  • Generar un pensament crític sobre les conseqüències de la mercantilització de la sexualitat com a contràries a la consecució d’enllaços igualitaris entre homes i dones. 

Aquest projecte s’està desenvolupant des de l’any 2021 gràcies a la iniciativa de l’  A junta ment de Castelló . 

Durant l’any 2021 van ser 667 alumnes els qui van participar.  

Entre els seus èxits destaquem:  

  • Aquest programa és pioner, sent el primer programa a la província de Castelló que aborda la sensibilització en Tracta d’Éssers Humans i prostitució en instituts amb estudiants. 
  • L’interès i l’acolliment per part dels instituts de la ciutat de Castelló de la Plana ha estat alta i ha arribat a generar una llista d’espera per a futures edicions . 
  • La satisfacció que mostra el professorat amb les sessions ha estat elevada i ha ressaltat la importància de dur a terme aquestes sessions. 
  • La satisfacció que mostra lalumnat ha estat molt alta, amb una puntuació de 4.1 sobre 5 . 
  • Al 100% dels centres educatius s’ha produït un increment de la sensibilització en la temàtica.  
  • L’ impacte que ha tingut el programa mostra un increment de 18,30% en la sensibilització de les persones participants. 
  • La participació durant les sessions ha estat elevada, els alumnes preguntaven dubtes i mostraven un alt interès a la temàtica. 

Informació de contacte

Email: imma@fsyc.org
Telèfon: 667637252
Persones de contacte: Sonia Ferrer Barreda