Dispositiu d'emergència social per a personesen situació de sense llar. Fira Montjuïc (Barcelona)

L’actual situació excepcional d’emergència sanitària, que va començar el 14 de març amb la declaració de l’Estat d’Alarma, ha vingut afectant especialment a les persones en situació de major vulnerabilitat, com són les persones sense llar.

Davant aquesta difícil situació, la FSC s’ha unit a la lluita contra el COVID-19 amb la posada en marxa i gestió de l’Dispositiu d’emergència social COVID-19 per a persones sense llar a la Fira de Montjuïc. Aquest dispositiu té com a objectiu general garantir un espai segur a les persones sense llar, que els permeti realitzar un confinament en condicions dignes durant l’emergència sanitària per prevenir l’expansió de l’coronavirus.

L’equipament d’emergència té capacitat per a 225 persones en situació de sense llar , amb atenció 24 hores, desenvolupat per un equip multidisciplinari format per més 50 professionals de diferents disciplines (Treball Social, Educació Social, Psicologia, Integració Social i professionals de la salut).

Dins de l’equipament hi ha un Mòdul d’aïllament de 15 places per a persones que comencin a presentar simptomatologia relacionada amb el COVID-19, a l’espera de ser traslladats a l’hospital, així com un Mòdul amb 10 places destinat a persones amb necessitats especials, si es detecten.

Els objectius principals de el Projecte Emergències Socials Fira són:

 1. Garantir la cobertura de les necessitats bàsiques, sanitàries, socials i emocionals de les persones ateses.
 2. Promoure l’establiment d’horaris per a una millor adaptació a la situació de confinament.
 3. Facilitar la realització d’activitats alternatives i d’ocupació de el temps d’oci durant el confinament, especialment les que promouen les relacions de cooperació i interpersonals.
 4. Reforçar aspectes emocionals que ajudin a aconseguir el repte que suposa estar confinat (autoconfiança, autonomia, etc.) i afavoreixin suportar la situació d’aïllament.
 5. Informar dels casos positius de persones amb COVID-19 i activar els mecanismes establerts per coordinar un ràpid aïllament en els centres hospitalaris o un altre equipament creat expressament.

Les activitats de el dispositiu es desenvoluparan al voltant de les següents prestacions, distribuïdes en diferents zones o espais de l’pavelló:

 • Zona de recepció/acollida.
 • Servei de consigna.
 • Servei de dutxa.
 • Servei de rober.
 • Servei de menjador.
 • Servei de bugaderia.
 • Servei de descans.
 • Zona d’oci i activitats.
 • Zona d’aïllament (per a persones que presentin símptomes).

El Servei es desenvolupa al Pavelló Victòria Eugènia de la Fira de Barcelona a Montjuïc.

El servei es va deixar de prestar el desembre de 2020, transferint gran part de les persones ateses a l’ Hostel  Nocturn d’Emergència Social COVID per a persones sense llar (Barcelona).

Información de contacto

Email: manuel.izquierdo@fsyc.org
Telèfon: 934 383 538
Persones de contacte: Manu Izquierdo / Andrea Valls