CAI: Centre municipal d'Acolliment i Insercióper a persones sense llar (Alacant)

El Centre d’Acolliment i Inserció per a Persones Sense Llar (CAI-Alacant) és un recurs de titularitat municipal que va obrir les seves portes a l’agost de 2002 i que ha estat gestionat des de llavors per Fundació Salut i Comunitat. El seu objectiu, tal com ve definit en el Pla Municipal d’Atenció a Persones Sense Llar és millorar la qualitat de vida d’aquestes persones i impulsar les seves possibilitats d’inclusió social com a persones de ple dret a partir de la seva demanda, les seves capacitats i les seves potencialitats.

Ofereix cinc programes en el marc residencial: acolliment, inserció, baixa exigència, urgència sociosanitària i places pont amb els centres socials de la ciutat, així com serveis no residencials de menjador, centre de dia, dutxes, rober, consigna, bugaderia externa i equip de carrer. A aquests programes cal afegir la posada en marxa, en 2016, del primer habitatge segons el model de housing first (l’habitatge primer) a Alacant, així com diverses labors de seguiment comunitari fora del centre.

Durant l’últim any aquest servei ha atès a més de 1.300 persones de les quals 674 ho van fer en programes residencials (un 20% van ser dones i un 80% homes).
La incorporació d’una mirada específica a la situació de les dones en exclusió residencial, una realitat sovint invisibilitzada, ha portat a la implementació progressiva d’actuacions dissenyades amb perspectiva de gènere. Així mateix, des del servei es presta especial atenció a situacions que comporten major vulnerabilitat com és el cas de persones on l’exclusió residencial concorre amb trastorns greus de salut mental.

A més de l’atenció directa a les persones sense llar es desenvolupa un ampli treball en xarxa amb altres entitats amb l’objectiu de compartir coneixement, afavorir la coordinació i promoure la sensibilització de la ciutadania.

Informació de contacte

Email: dir.caialicante@fsyc.org
Telèfon: 96 512 72 69
Persones de contacte: Iván Antón