XASP! (Xarxes de Suport Primari): Xarxes de Suport Primari per a persones consumidores de drogues en situació de sense llar (Castelló)

Des d’aquest programa es potencien els grups naturals de persones consumidores en situació de sense llar per promoure, des de la solidaritat i l’ajuda mútua, una autonomia més gran, accés a drets i suport en moments crítics.

Tot això proporcionant suport professional a la pròpia xarxa per ampliar el seu potencial mitjançant un intercanvi que permet un aprenentatge i capacitació conjunta. El resultat és l’ampliació de les persones a qui s’arriba i l’enfortiment del territori i els seus habitants com a part d’una mateixa comunitat.

A causa de la situació d’exclusió social severa que pateixen les persones a qui ens dirigim, la seva xarxa social primària està constituïda (quan n’hi ha) per persones en la mateixa situació, que comparteixen espais de manera més o menys permanent i, en alguns casos , persones significatives de suport (veïnat, comerciants, amistats…).

Des de fa uns anys s’ha realitzat des de FSC una experiència de reducció de danys i ampliació del suport mitjançant aquestes xarxes naturals de suport , que hem formalitzat mitjançant aquest projecte, a fi d’ ampliar la incidència i consolidar l’experiència que s’ha anat desenvolupant .

Les necessitats que s’hi aborden són: participació social, suport en crisi, prevenció de suïcidis i sobredosi en contextos d’aïllament, reducció de danys i capacitació de persones en situació d’alt patiment social; en concret, persones amb trastorns addictius en situació de sense llar .

Cal assenyalar que el projecte utilitza la reducció de danys com a estratègia d’inclusió i apoderament, la qual cosa repercuteix positivament en els aspectes de la vida de les persones ateses per a la prevenció de patologies greus i genera dinàmiques inclusives, impulsant la participació de les persones beneficiàries a el projecte. Per aquest motiu les intervencions grupals o tallers de capacitació es realitzen habitualment al Centre d’Intervenció de Baixa Exigència (CIBE Castelló) de la Fundació Salut i Comunitat (FSC).

Informació de contacte

Email: dir.castello@fsyc.org
Telèfon: 667637250
Persones de contacte: Belén Sánchez Garcés